Sunday, 30 December 2012

TINJAUAN BENCANA Akhir tahun 2012 ‘Tanah RUNTUH D' Bukit Setiawangsa’ . . .


REVIEW 1WC'sChannel 2012 Landslide At Bukit Setiawangsa, Residents Forced To Vacate Area . . . 
By UpTOWN D’Setiawangsa  30 Dec 2012 | IMAN Ancaman Mendusta
TINJAUAN 1WC’sChannel 2012 - KUALA LUMPUR: Menurut Bernama, tanah runtuh telah berlaku malam ini di Bukit Setiawangsa. Cek Online oleh Malaysia Digeston Twitter mendapati beberapa tweet melaporkan bahawa dinding penahan di puncak Bukit Setiawangsa telah runtuh mengakibatkan kejadian tanah runtuh itu.

Ia kemudiannya belajar bahawa sebahagian daripada benteng konkrit 25-tingkat tinggi di kawasan itu runtuh disebabkan hakisan tanah. Ini menyebabkan satu-satunya jalan masuk dalam dan di luar Taman Puncak Setiawangsa akan dikebumikan. Tiada kematian atau kecederaan telah dilaporkan setakat ini

Bernama menambah bahawa kawasan kediaman di mana kejadian tanah runtuh itu berlaku menempat-kan beberapa ahli politik tempatan, termasuk ahli parlimen Setiawangsa Dato 'Sri Zulhasnan Rafique, Dato Jamaluddin Jarjis  Akaun Twitter rasmi agensi berita kebangsaan sebelum ini melaporkan bahawa jalan utama yang datang ke dalam dan keluar dari kawasan itu telah ditutup kepada lalu lintas.

Walau bagaimanapun, maklumat terkini mengenai Bernama Twitter pada 00:01 berkata bahawa salah satu sisi jalan tidak terjejas oleh tanah runtuh telah dibuka untuk membolehkan penduduk untuk kembali ke rumah mereka. Bomba Wilayah Persekutuan dan Jabatan Penyelamat, polis dan Jabatan Pertahanan Awam (JPA) atas tanah untuk mengawal keadaan.

Sinar Harian melaporkan Online bahawa kejadian tanah runtuh itu dipercayai telah bermula pada kira-kira 9:00. Menurut laporan yang tidak disahkan oleh seorang wartawan dari The Star di Twitter, rumah Dato 'Sri Zulhasnan terjejas oleh tanah runtuh. Satu lagi Twitter pengguna @ emirastar tweeted gambar dengan kapsyen yang mengatakan bahawa hanya separuh kiri rumah yang terletak di puncak Bukit Setiawangsa.

Trafik adalah dilaporkan perlahan di kawasan itu. Sehingga tengah malam lalu, kawasan itu masih dianggap kritikal sebagai pergerakan tanah masih belum stabil, laporan The Star Online. Ia menambah bahawa penghuni beberapa rumah mewah telah mengosongkan rumah mereka. Persatuan Puncak Setiawangsa penduduk 'penolong pengerusi Fauziah Jamaluddin berkata hanya penduduk Jalan Puncak 2 terjejas. Mereka telah diarahkan untuk mengosongkan segera.

"Kira-kira 15 buah rumah mewah telah terjejas," katanya.
A snapshot of the landslide which happened tonight. Pic: Twitter @NurMarisaaaps: (BENCANA Secara Peribadi) Tanah RUNTUH bukit Setiawangsa vs (Bencana Secara Umum) Bagi Peniaga-peniaga UpTOWN D’Setiawangsa yang ter-Aniaya???!!! @BerbahgialahDO’A-Do’a OrangTerAniaya! . . . You Asked for it, You Got it!!!

(Baca lanjut) Peniaga Uptown Setiawangsa yang ter-Aniaya

UpTOWN D'Setiawangsa DIROBOHKAN DBKL TANPA SEBARAN . . .

One of the bungalows affected when the embankment collapsed. Pic: The Star

REVIEW 1WC'sChannel 2012 - KUALA LUMPUR: According to Bernama, a landslide has occured tonight at Bukit Setiawangsa. Online checks by Malaysian Digeston Twitter found several tweets reporting that the retainer wall at the peak  of Bukit Setiawangsa has collapsed resulting in the landslide.

It is later learnt that part of a 25-storey tall concrete embankment in the area collapsed due to land erosion. This caused the only access road in and out of Taman Puncak Setiawangsa to be buried. No fatalities or injuries have been reported thus far

Bernama adds that the residential area in which the landslide happened houses several local politicians, including Setiawangsa parliament member Dato' Sri Zulhasnan Rafique. The official Twitter account of the national news agency earlier reported that the main road coming into and going out of the area has been closed to traffic.

Twitter account @emirastar: 'House on top of the hill. Only half is left.'
Twitter account @emirastar: 'House on top of the hill. Only half is left.'
However, the latest info on Bernama's Twitter at 12.01am said that one side of the road not affected by the landslide has been opened to allow residents to return to their homes. Federal Territory Fire and Rescue Department, the police and the Department of Civil Defence (JPA) are on ground to control the situation.

Sinar Harian Online reports that the landslide is believed to have started at about 9pm. According to unconfirmed reports by a  journalist from The Star on Twitter, Dato' Sri Zulhasnan's house is affected by the landslide. Another Twitter user @emirastar tweeted a photo with the caption that says only half is left of the house that sits at the peak of Bukit Setiawangsa.

Traffic is reportedly slow in the area. As of past midnight, the area was still deemed critical as soil movement had yet to stabilize, reports The Star Online. It adds that the occupants of several luxury houses have vacated their homes. Puncak Setiawangsa residents' association assistant chairman Fauziah Jamaluddin said only the residents of Jalan Puncak 2 were affected. They have been ordered to vacate immediately.

"Some 15 luxury houses were affected," she added.

Bencana Tanah Runtuh D'Setiawangsa 'PC dari rumah mangsa Dato Jamaluddin Jarjis'
http://www.youtube.com/user/DisasterManagement1w?feature=mhee

Update 'Tanah RUNTUH D'Setiawangsa Dec 30, 2012'
http://www.youtube.com/watch?v=Fz4GAhKN8LQ

Tanah Runtuh Setiawangsa published on Dec 29, 2012

Tanah runtuh setiawangsa- rakaman secara dekat Dec 29, 2012

MetronewsKL - Crimedesk-Tanah Runtuh Bukit Setiawangsa

Penduduk di Setiawangsa Gempar lereng Bukit RUNTUH
http://www.youtube.com/watch?v=vldRFCR4imQ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...