Friday, 1 November 2013

Serangan ISRAEL ke atas pangkalan pertahanan SYRIA Usaha untuk Menggagalkan Rundingan Damai . . .SitiWanMahani - Serangan yang didakwa Israel pada asas pertahanan udara Syria ber-hampiran bandar pelabuhan Latakia lewat Khamis mempunyai pelbagai tujuan - tidak kurangnya yang mana adalah untuk melemahkan rundingan damai Syria, bekas Senat Amerika Syarikat dasar luar penganalisis James Petras memberitahu RT.

Seorang pegawai pentadbiran Obama memberitahu AP bahawa serangan itu berlaku dalam sekelip mata pada hari Khamis, tetapi dengan syarat tidak ada maklumat lanjut. Seorang lagi pegawai keselamatan memberitahu agensi berita bahawa ia berlaku di bandar pelabuhan Syria Latakia, dan sasaran adalah peluru berpandu buatan Russia SA -125.

“Usaha Israel ‘untuk melemahkan [rundingan damai] dengan menyokong pembangkang telah gagal,” kata Petras. “Saya fikir ini adalah jelas satu usaha untuk mensabotaj rundingan yang mungkin berlaku tidak lama lagi.”

Petras juga melihat pendirian agresif Israel terhadap Syria sebagai sebahagian daripada “dasar . . . untuk memusnahkan mana-mana musuh daripada rebutan tanah di Palestin, dan Syria sememangnya sekutu rakyat Palestin.”

RT: Adakah laporan ini mengejutkan anda ?

James Petras: Saya rasa ia agak boleh dipercayai. Saya rasa tidak ada soalan bahawa Israel terlibat secara langsung dalam usaha untuk melemahkan proses damai di Syria. Masyarakat antarabangsa sedang mencari sangat baik pada kemusnahan Syria daripada senjata kimia. Ada satu usaha dijalankan jelas untuk menganjurkan rundingan damai antara pembangkang dan kerajaan di Geneva. Usaha Israel “untuk melemahkan bahawa dengan menyokong pembangkang telah gagal. Saya rasa ini adalah jelas satu usaha untuk mensabotaj rundingan yang mungkin berlaku tidak lama lagi.

RT: Mengapa anda berfikir Israel akan mengambil jalan keluar dengan apa-apa tindakan dan menjejaskan rundingan damai apabila Syria tidak stabil akan menjadikannya lebih daripada ancaman ?

James Petras: Saya fikir sebab itu adalah bahawa dasar Israel adalah untuk memus-nahkan mana-mana musuh daripada rebutan tanah di Palestin, dan Syria sememangnya sekutu Palestin. Mereka menyokong Palestin penentuan sendiri. Dan Syria juga merupakan sekutu Iran. Jadi dasar Israel adalah kaedah atau kehancuran. Dan mereka kini menyokong pembangkang, bukan kerana mereka mengharapkan pembangkang untuk menjadi lebih baik tetapi kerana sokongan berterusan untuk pembangkang akan mengekalkan dan memusnahkan ekonomi Syria dan melemahkan masyarakat awam dan mana-mana modus vivendi. Saya juga rasa ini adalah satu ‘precedent’ untuk serangan yang boleh didapati di Iran. Saya fikir Israel telah menolak di sini di Kongres Amerika Syarikat, pergi untuk seluruh hog menolak undang-undang yang akan mencekik ekonomi Iran sama seperti rundingan damai antara 5 + 1 sedang dijalankan. Jadi saya fikir serangan ini ke atas Syria mempunyai pelbagai tujuan. Satu, sebagai gangguan dari bangunan 1,500 pangsapuri baru di Timur Jerusalem. Saya fikir ia adalah satu cara isyarat keunggulan di rantau itu, dan saya fikir ia adalah satu cara untuk melemahkan rintangan Syria kepada pembang-kang.

RT: Tetapi jika serangan menyasarkan Hezbollah - yang Israel menganggap organisasi pengganas - bahawa tidak ‘justifikasi’ ?

James Petras: Saya rasa ini adalah tidak masuk akal. Hizbullah tidak menyerang Israel, Israel menyerang selatan Lubnan. Israel melanggar ruang udara Lebanon. Mereka melanggar sempadan Lebanon, dan bukan sebaliknya. Mata segala-galanya kepada Israel agresif. Biasanya, ini jenis tindakan perang oleh Israel akan menerima hukuman dan kritikan yang kuat.

RT: Jika terbukti bahawa Israel telah menyerang negeri lain berdaulat tanpa provokasi, yang akan merupakan satu jenayah perang?

James Petras: Tepat betul, dan satu-satunya cara Israel boleh bertindak dengan sewenang-wenangnya kerana di Amerika Syarikat, Tiang yang Ke-5 Israel begitu berpengaruh di Capitol Hill dan, khususnya, ia adalah berpengaruh dalam rejim Obama. Tidak ada temujanji yang berlaku di dalam rejim Obama yang tidak menyebabkan seorang pegawai pro-Israel. Lihatlah Commerce, melihat Perbendaharaan, melihat Perdagangan. Semua perlantikan - [Wakil Perdagangan Amerika Syarikat Michael] Froman, [Jabatan Perbendaharaan Setiausaha Jack] Lew, [Jabatan Perdagangan Setiausaha Penny] Pritzker - semua fanatik pro- Israel. Saya rasa ini adalah salah satu masalah. Amerika Syarikat tidak bertindak selaras dengan undang-undang antarabangsa apabila ia datang kepada jenayah perang Israel.


WatchMoreVideos MALHAMA Which Already Started 

ISRAEL Strike on Syrian defense base an attempt to derail 
peace talks . . .

An alleged Israeli strike on a Syrian air defense base near the port city of Latakia late Thursday had multiple purposes - not least of which was to undermine Syrian peace negotiations, former US Senate foreign policy analyst James Petras told RT.

An Obama administration official told AP that the attack happened overnight on Thursday, but provided no further details. Another security official told the news agency that it took place in the Syrian port city of Latakia, and that the targets were Russian-made SA-125 missiles.

“The Israelis’ efforts to undermine [peace talks] by supporting the opposition have failed,” Petras said. “I think this is clearly an effort to sabotage the negotiations that may take place shortly.”

Petras also sees Israel’s aggressive stance against Syria as part of a “policy...to destroy any adversary of its land grabs in Palestine, and Syria is certainly an ally of the Palestinians.”

RT: Do these reports surprise you?

James Petras: I think they’re quite reliable. I think there’s no question that Israel is deeply involved in trying to undermine the peace process in Syria. The international community is looking very favorably on Syria’s destruction of the chemical weapons. There’s an effort clearly underway to organize peace negotiations between the opposition and the government in Geneva. The Israelis’ efforts to undermine that by supporting the opposition have failed. I think this is clearly an effort to sabotage the negotiations that may take place shortly.

RT: Why do you think Israel would resort to such actions and undermine peace talks when an unstable Syria would be more of a threat?

James Petras: I think the reason is that Israel’s policy is to destroy any adversary of its land grabs in Palestine, and Syria is certainly an ally of the Palestinians. They support Palestinian self-determination. And Syria is also an ally of Iran. So the Israeli policy is rule or ruin. And they are now supporting the opposition, not because they expect the opposition to be any better but because the continuing support for the opposition will perpetuate and destroy the economy of Syria and undermine civil society and any modus vivendi. I also think this is a precedent for a possible attack on Iran. I think the Israelis have been pushing here in the US Congress, going whole-hog to push legislation that would strangle the Iranian economy just as the peace negotiations between the 5+1 is underway. So I think this attack on Syria has multiple purposes. One, as a distraction from its building 1,500 new apartments in East Jerusalem. I think it’s a way of signaling its superiority in the region, and I think it’s a way of undermining Syria’s resistance to the opposition.

RT: But if these strikes are targeting Hezbollah - which Israel considers a terrorist organization - isn't that a justification?

James Petras: I think this is ridiculous. Hezbollah did not invade Israel, Israel invaded southern Lebanon. Israel violates the skies over Lebanon. They violate the borders of Lebanon, and not vice versa. Everything points to an aggressive Israel. Normally, these kinds of acts of war by Israel would receive sanctions and strong criticism.

RT: If it is proven that Israel has attacked another sovereign state without provocation, would that constitute a war crime?

James Petras: Exactly right, and the only way Israel can act with impunity is because in the United States, the Israeli Fifth Column is so influential on Capitol Hill and, in particular, it is influential within the Obama regime. There is hardly an appointment that goes on in the Obama regime which doesn’t result in a pro-Israeli official. Look at Commerce, look at Treasury, look at Trade. All the appointments - [US Trade Representative Michael] Froman, [Dept. of Treasury Secretary Jack] Lew, [Dept. of Commerce Secretary Penny] Pritzker - are all pro-Israel zealots. I think this is one of the problems. The US does not act in accordance with international law when it comes to Israeli war crimes.


LETUPAN meminta spekulasi serangan ISRAEL ke atas SYRIA . . .SitiWanMahani - Laporan letupan di pangkalan tentera Syria telah mendorong spekulasi mengenai serangan baru Israel ke atas Syria. Pegawai Israel tidak akan mengesahkan laporan bahawa jet mereka yang dijalankan serangan.

Balai Cerap Syria bagi Hak Asasi Manusia berkata letupan itu berlaku di pangkalan udara Syria di Lataika di pantai Mediterranean. Seorang pegawai pentadbiran Obama mengesahkan serangan itu berlaku dalam sekelip mata pada hari Khamis tetapi dengan syarat tidak ada butiran .

Seorang lagi pegawai keselamatan berkata, sasaran itu peluru berpandu buatan Russia. Pegawai-pegawai bercakap dengan syarat tidak mahu namanya disiarkan kerana mereka tidak diberi kuasa untuk membincangkan secara terbuka menyerang.

Serangan itu berlaku pada masa yang sama bahawa pemeriksa antarabangsa mengu-mumkan bahawa mereka telah selesai merombak kimia kemudahan pengeluaran senjata Syria.

Utusan PBB Lakhdar Brahimi telah Damascusto cuba untuk mendapatkan sokongan untuk goyah rundingan damai untuk menamatkan perang saudara Syria di mana lebih daripada 100,000 orang telah dibunuh

Pada hari Rabu dia bertemu dengan Presiden Bashar al-Assad yang memberitahunya bahawa rundingan untuk menghentikan konflik hanya akan berjaya jika kuasa-kuasa asing berakhir sokongan untuk pemberontak berjuang untuk menggulingkan beliau.

Explosion prompts speculation of Israeli attack on Syria

Reports of an explosion at a Syrian military base have prompted speculation of a new Israeli attack on Syria. Israeli officials would not confirm a report that their jets carried out a strike.

The Syrian Observatory for Human Rights said the explosion took place at the Syrian air base in Lataika on the Mediterranean coast. An Obama administration official confirmed the attack happened overnight on Thursday but provided no details.

Another security official said that the target was Russian-made missiles. The officials spoke on condition of anonymity because they were not authorised to publicly discuss the attack. The attack happened at the same time that international inspectors announced they had finished dismantling Syria's chemical weapons production facilities.

UN envoy Lakhdar Brahimi has been in Damascusto try to shore up support for faltering peace talks to end Syria's civil war in which more than 100,000 people have been killed

On Wednesday he met President Bashar al-Assad who told him that negotiations to stop the conflict would only succeed if foreign powers ended support for rebels fighting to overthrow him.


Keganasan maut di sempadan Israel dgn Gaza berhampiran terowong baru-baru ini ditemui

SitiWanMahani - Pertempuran meletus di sempadan Israel dengan Gaza lewat pada hari Khamis sebagai tentera Israel telah menjalankan apa yang ia katakan adalah operasi pertahanan terhadap ditemui baru-baru konkrit yang dibarisi, terowong batu-panjang dari Gaza ke Israel.

Tentera Israel berkata, militan merancang untuk menggunakan terowong untuk menye-rang atau menculik Israel. Pada tahun 2006, militan Hamas bersekutu menyelinap ke Israel melalui satu terowong itu, membunuh dua askar Israel dan menculik yang ketiga, dia memegang tebusan di Gaza selama 5 tahun.

Sekurang-kurangnya 3 militan Palestin terbunuh keganasan Khamis, berkata pemerintah wilayah Hamas. Hamas berkata kereta-kereta kebal Israel telah memasuki Gaza sebelah sempadan. Pertempuran meletus sebagai militan melepaskan tembakan peluru mortar di tangki. Hamas berkata, sebuah helikopter Israel melepaskan roket di kawasan itu.

Jurucakap tentera Israel berkata, tentera telah menjalankan “tindakan menentukan” di kawasan terowong di Gaza tetapi tidak mempunyai maklumat lanjut.

Deadly violence on Israel's border with Gaza near 
recently discovered tunnel . . .

Clashes broke out on Israel's border with Gaza late on Thursday as the Israeli army was conducting what it said was a defensive operation against a recently discovered concrete-lined, mile-long tunnel from Gaza into Israel.

The Israeli military said militants planned to use the tunnel to attack or kidnap Israelis. In 2006, Hamas-allied militants sneaked into Israel through one such tunnel, killed two Israeli soldiers and kidnapped a third, holding him hostage in Gaza for five years.

At least three Palestinian militants were killed Thursday's violence, the enclaves Hamas rulers said. Hamas said the Israeli tanks had entered the Gaza side of the border. Clashes erupted as militants fired mortar shells at the tanks. Hamas added that an Israeli helicopter fired a rocket in the area.

An Israeli military spokeswoman said forces were carrying out "a pinpoint action" in the area of the tunnel in the Gaza Strip but did not have further details.

ISRAEL menyerang pangkalan tentera SYRIA - Rasmi Amerika Syarikat mengesahkan . . .SitiWanMahani - Seorang pegawai pentadbiran Obama memberitahu AP bahawa seran-gan itu berlaku dalam sekelip mata pada hari Khamis, tetapi dengan syarat tidak ada butiran lanjut. Seorang lagi pegawai keselamatan memberitahu agensi berita bahawa ia berlaku di bandar pelabuhan Syria Latakia, dan sasaran adalah peluru berpandu buatan Russia SA-125.

Untuk analisis lanjut mengenai serangan Israel yang dikatakan di Syria, RT bercakap kepada Lawrence Freeman - dari Review Eksekutif majalah Intelligence.


WatchMoreVideos MALHAMA Which Already Started’ 

Israel hits Syrian military base - US official confirms

An Obama administration official told AP that the attack happened overnight on Thursday, but provided no details. Another security official told the news agency that it took place in the Syrian port city of Latakia, and that the targets were Russian-made SA-125 missiles. For more analysis on the alleged Israeli attack on Syria, RT talks to Lawrence Freeman - from the Executive Intelligence Review magazine.Pemusnahan yang tepat pada masanya: barisan pengeluaran 
kimia Semua senjata Syria dibawa keluar . . .

Damsyik telah memenuhi tarikh akhir senjata yang pertama, setelah memusnahkan semua dilaporkan sebelum ini pengeluaran senjata kimia dan peralatan pencampuran itu, telah disahkan pemerhati antarabangsa.

Timely Destruction: All Syria's chemical weapons 
production lines taken out . . .

Damascus has met the first disarmament deadline, having destroyed all previously declared chemical weapons production and mixing equipment, the international watchdog has confirmed.Correa: Current WORLD Order not simply unfair, it's immoral (RT Exclusive)SitiWanMahani - Correa: Order DUNIA semasa tidak hanya yang tidak adil, ia adalah tidak bermoral (RT Exclusive) Hutang Amerika Syarikat adalah semata-mata fiksyen. Masalah sebenar terletak pada mereka yang menjalankan ekonomi, kerana mereka melindungi kepentingan pihak kewangan kapitalis, ekonomi dan Ecuador Presiden Rafael Correa memberitahu RT Sepanyol. Correa percaya bahawa apa yang dia panggilan ‘Ketuanan kapital' adalah apa yang membuatkan DUNIA tidak bermoral.

Correa: Current WORLD Order not simply unfair,
it's immoral (RT Exclusive) . . .

The US debt is merely a fiction. The real problem lies in those who run the economy, because they protect the interests of the financial capitalists, Ecuadorian economist and President Rafael Correa told RT Spanish. Correa believes that what he calls 'supremacy of capital' is what makes the world immoral.


OBAMA menghentikan NSA mengintip IMF, Ibu pejabat Bank DUNIA

Dalam imej ini yang dikeluarkan oleh Tabung Kewangan Antarabangsa, ahli-ahli IMFC menimbulkan untuk gambar kumpulan di Ibu Pejabat Tabung Kewangan Antarabangsa di Washington, DC. (In this image released by the International Monetary Fund, IMFC members pose for a group photograph at the International Monetary Fund Headquarters in Washington, DC. (AFP Photo/Stephen Jaffe - think IN pictures @1WORLDCommunity)

SitiWanMahani - Obama menghentikan NSA mengintip IMF, Ibu pejabat Bank DUNIA - (Laporan). Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama telah menggesa Agensi Keselamatan Negara untuk menghentikan mengintip ibu pejabat Tabung Kewangan Antarabangsa dan Bank DUNIA bersama-sama dengan kajian semula aktiviti pengawasan, Reuters melaporkan.

Seorang pegawai Amerika Syarikat kepada agensi berita bahawa Presiden Obama dibendung yang mengintip dalam tempoh beberapa minggu lalu, kira-kira masa yang sama beliau memberitahu NSA untuk berhenti mencuri dengar ibu pejabat PBB.

Pengawasan NSA daripada Tabung Kewangan Antarabangsa dan Bank DUNIA di Washington sebelum ini tidak diketahui berdasarkan sifat terperingkat program tersebut.

Menjawab Reuters, atas pegawai pentadbiran Obama berkata, “Amerika Syarikat tidak menjalankan pengawasan elektronik mensasarkan ibu pejabat Bank DUNIA atau IMF di Washington.” Walau bagaimanapun , pegawai itu tidak akan mengatakan sama ada intipan NSA entiti pada masa lalu.

IMF dan Bank DUNIA tidak akan mengulas, ‘nor would Spokespersons’ dari NSA atau Pejabat Pengarah Perisikan Kebangsaan.

Pegawai tertinggi agensi perisikan Amerika Syarikat telah mengakui pengintipan ekonomi di masa lalu, tetapi bekas kanan pegawai perisikan Amerika Syarikat berkata pentadbiran Obama telah meletakkan usaha yang lebih daripada pentadbiran terdahulu ke dalam pengumpulan data ekonomi.

Apabila memasuki White House, Obama mula menerima yang baru “Ringkas Perisikan Ekonomi” daripada Agensi Perisikan Pusat, di samping untuk mengemaskini dengan kerap penilaian keselamatan antarabangsa melalui Ringkas harian Presiden.

Sebab sepatutnya untuk perubahan pada masa yang - mengikut Leon Panetta, pengarah pertama Obama CIA - adalah untuk memahami aktiviti yang menyelubungi krisis ekonomi global.

Langkah untuk menyekat mengintip pertubuhan ekonomi diikuti ayat-ayat yang mantap yang bermula pada bulan Jun - yang dibekalkan oleh bekas kontraktor NSA Edward Snowden - program pengawasan NSA mensasarkan kerajaan dan institusi asing, serta rakyat antarabangsa dan domestik.

Obama juga dalam beberapa minggu lalu mengarahkan NSA untuk berhenti menoreh ibu pejabat PBB di New York di tengah-tengah mengkaji program pengawasan elektronik, Reuters melaporkan Rabu, sekali lagi memetik sumber-sumber rasmi.

“Amerika Syarikat tidak menjalankan pengawasan elektronik mensasarkan ibu pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York,” kata seorang pegawai kanan Obama pentadbiran kepada Reuters.

Sumber tidak akan mengatakan sama ada Washington terus memantau diplomat PBB di tempat lain di DUNIA.

Obama Stops NSA Spying On IMF, WORLD Bank 
headquarters - Report . . .

US President Barack Obama has called on the National Security Agency to halt spying on the headquarters of the International Monetary Fund and World Bank in conjunction with a review of surveillance activities, Reuters reported.

A US official told the news agency that President Obama curbed the spying within the last few weeks, around the same time he told the NSA to stop eavesdropping on the United Nations headquarters.

The NSA’s surveillance of the International Monetary Fund and World Bank in Washington was previously unknown based on the classified nature of such programs.

Responding to Reuters, a top Obama administration official said, "the United States is not conducting electronic surveillance targeting the headquarters of the World Bank or IMF in Washington." However, the official would not say whether the NSA spied on the entities in the past.

The IMF and World Bank would not comment, nor would spokespersons from the NSA or the Office of the Director of National Intelligence.

Top officials with US intelligence agencies have admitted economic espionage in the past, but a former senior US intelligence official said the Obama administration has put more effort than previous administrations into gathering economic data.

Upon entering the White House, Obama began receiving a new “Economic Intelligence Brief” from the Central Intelligence Agency, in addition to regular updates of international security assessments via the President’s Daily Brief.

The supposed reason for the change at the time - according to Leon Panetta, Obama’s first CIA director - was to understand activity surrounding the global economic crisis.

The move to curtail spying on the economic organizations followed steady revelations that began in June - supplied by former NSA contractor Edward Snowden - of NSA surveillance programs targeting foreign governments and institutions, as well as international and domestic citizens.

Obama also in the past few weeks ordered the NSA to stop tapping the UN headquarters in New York amid the review of electronic surveillance programs, Reuters reported Wednesday, again citing official sources.

“The United States is not conducting electronic surveillance targeting the United Nations headquarters in New York,” a senior Obama administration official told Reuters.

Sources would not say whether Washington is continuing to monitor UN diplomats elsewhere in the WORLD.


Pesawat Israel menyerang pangkalan tentera Syria - Rasmi Amerika Syarikat mengesahkan kepada media . . .SitiWanMahani - Pesawat pejuang Israel melanda pangkalan pertahanan udara Syria berhampiran bandar pelabuhan Latakia pada hari Khamis, pegawai Amerika Syarikat telah mengesahkan kepada media.

Seorang pegawai pentadbiran Obama memberitahu AP bahawa serangan itu berlaku dalam sekelip mata pada hari Khamis, tetapi dengan syarat tidak ada butiran. Seorang lagi pegawai keselamatan memberitahu agensi berita bahawa ia berlaku di bandar pelabuhan Syria Latakia, dan sasaran adalah peluru berpandu buatan Russia SA -125.

Seorang lagi pegawai Amerika Syarikat memberitahu CNN bahawa Israel percaya asas berhampiran Snobar Jableh, selatan Latakia, mempunyai peralatan peluru berpandu sensitif dan canggih yang mungkin telah dipindahkan ke kumpulan militan Lubnan Syiah Hizbullah.

Terdahulu, penyiar Dubai berasaskan al-Arabiya melaporkan 2 serangan yang dijalankan oleh Tentera Udara Israel - satu di Latakia dan satu lagi di Damsyik. Baik kerajaan Syria juga Israel telah mengulas mengenai serangan yang didakwa.

Seorang jurucakap Kementerian Pertahanan Israel enggan bercakap mengenai perkara itu. “Kami tidak mengulas mengenai laporan ini,” katanya kepada Reuters. Walau bagaimanapun, pegawai Israel bercakap tanpa nama kepada agensi berita berkata, beliau cenderung untuk mempercayai bahawa Israel telah menjalankan serangan, walaupun dia tidak sepenuhnya tertentu.

Tentera Lubnan berkata ia diperhatikan 6 jet terbang Israel ke atas wilayah Lubnan pada Rabu, Reuters melaporkan. Jet Israel sering terbang ke atas Lebanon, tetapi bilangan yang tinggi mempunyai pada masa lalu menjadi tanda serangan ketenteraan terhadap Syria.

Terdahulu hari ini, Balai Cerap Syria bagi Hak Asasi Manusia (SOHR) berkata terdapat satu siri letupan di pangkalan pertahanan udara Syria di wilayah pantai Mediterranean Latakia.

“Beberapa letupan kedengaran di pangkalan pertahanan udara di kawasan Jableh Snubar,” kata Pengarah SOHR Rami Abdel Rahman, sambil menambah bahawa sebab bagi letupan itu masih “tidak jelas.”

Tiada kecederaan dilaporkan.

A-Latakia, B-Damascus (Google Map – think IN pictures @1WORLDCommunity)

Israeli planes strike Syrian military base - US official confirms to media. Israeli warplanes struck a Syrian air defense base near the port city of Latakia on Thursday, US official have confirmed to media.

An Obama administration official told AP that the attack happened overnight on Thursday, but provided no details. Another security official told the news agency that it took place in the Syrian port city of Latakia, and that the targets were Russian-made SA-125 missiles.

Another US official told CNN that the Israelis believed the base near Snobar Jableh, south of Latakia, had sensitive and sophisticated missile equipment that may have been transferred to the Lebanese Shiite militant group Hezbollah.

Earlier, Dubai-based broadcaster al-Arabiya reported two attacks carried out by the Israeli Air Forces – one in Latakia and the other one in Damascus. Neither the Syrian nor Israeli governments have commented on the alleged attacks.

A spokesman for the Israeli Defense Ministry declined to speak on the matter. "We're not commenting on these reports," he told Reuters. However, an Israeli official speaking anonymously to the news agency said he was inclined to believe that Israel had carried out a strike, although he was not entirely certain. 

The Lebanese military said it observed six Israeli jets flying over Lebanese territory on Wednesday, Reuters reported. Israeli jets frequently fly over Lebanon, but such high numbers have in the past been an indication of a military strike against Syria.

Earlier in the day, the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said there was a series of explosions at a Syrian air defense base in the Mediterranean coastal province of Latakia.

"Several explosions were heard in an air defense base in the Snubar Jableh area," SOHR director Rami Abdel Rahman said, adding that the reason for the blasts remains “unclear.”

No casualties have been reported.

Tentera Israel menyediakan tank mereka semasa latihan tentera berhampiran sempadan utara dengan Syria pada Israel-dilampirkan Golan Heights di 02 Oktober, 2013. (Israeli soldiers prepare their tanks during a military exercise near the northern border with Syria in the Israeli-annexed Golan Heights on October 02, 2013. (AFP Photo/Jack Guez – think IN pictures @1WORLDCommunity)

Sementara itu, sumber keselamatan Syria berkata bahawa “roket jatuh berhampiran asas, menyebabkan api keluar,” lapor AFP.

Walau bagaimanapun, sumber RT Bahasa Arab dalam masa pasukan keselamatan Syria telah menafikan laporan media.

Ammar al-Asad, ketua jawatankuasa hal ehwal luar negeri dalam Majlis Kebangsaan Syria, berkata dalam satu temu bual dengan RT bahawa “Di Latakia, kami tidak mendengar apa-apa bunyi, kejadian, atau apa-apa yang boleh membuktikan serangan itu berlaku.”

Terdapat 5 kes sebelumnya di mana Israel dipercayai telah melanda di dalam Syria. Yang pertama daripada mereka yang berlaku pada bulan Januari. Semua serangan dalam yang dikatakan, alasan yang diberikan adalah bahawa Israel bimbang bahawa senjata telah membuat cara mereka ke tangan Hizbullah. Tetapi ramai pengkritik berkata bahawa ia adalah hanya alasan untuk serangan langsung yang terang-terangan di dalam Syria, RT ini Paula Slier dijelaskan.

Pada masa lalu, Damsyik telah mengancam untuk bertindak balas terhadap serangan kuat seperti itu.

Meanwhile, a Syrian security source said that "a rocket fell near the base, causing a fire to break out," AFP reported.

However, RT Arabic’s source within the Syrian security forces has denied the media reports.

Ammar al-Asad, head of the foreign affairs committee within the Syrian National Council, said in an interview with RT that "In Latakia, we did not hear any sounds, incidents, or anything that can prove the attack happened."

There have been five previous incidents in which Israel is believed to have struck inside Syria. The first of those took place in January. In all of the alleged attacks, the reason given was that Israel feared that weapons were making their way into the hands of Hezbollah. But many critics said that it was just an excuse for a blatant direct attack inside Syria, RT’s Paula Slier explained.

In the past, Damascus has threatened to strongly retaliate against such attacks.


Nabila Rehman, 9 tahun, memegang gambar dia menarik menggambarkan Serangan Drone Amerika Syarikat di kampung Pakistan beliau . . .

TOP NEWS Photos: Nabila Rehman, 9 thn, memegang gambar dia menarik menggambarkan serangan Drone Amerika Syarikat di kampung Pakistan beliau yang membunuh neneknya Mammana Bibi, pada sidang akhbar di Capitol Hill di Washington 29 Okt 2013. Nabila dan bapa dan abangnya menghadiri sidang akhbar pada hari Isnin untuk menyerlahkan kos peribadi dalam kerosakan cagaran untuk orang awam terbunuh dan cedera dalam program serangan Drone Amerika Syarikat. REUTERS/Jason Reed (UNITED STATES - POLITICS MILITARY TPX IMAGES OF THE DAY) . . . (READ MORE: http://on.rt.com/nn7qud - think IN pictures @1WORLDCommunity)

TOP NEWS Photos: Nabila Rehman, 9 thn, digambarkan di hadapan gambar neneknya Mammana Bibi, yang telah dibunuh oleh serangan Drone Amerika Syarikat di Pakistan dan Nabila lukisan dibuat menggambarkan kejadian itu, pada sidang akhbar di Capitol Hill di Washington, 29 Oktober, 2013. Nabila dan bapa dan abangnya menghadiri sidang akhbar pada hari Selasa untuk menyerlahkan kos peribadi dalam kerosakan cagaran untuk orang awam terbunuh dan cedera dalam program serangan Drone Amerika Syarikat. REUTERS/Jason Reed (UNITED STATES - POLITICS MILITARY TPX IMAGES OF THE DAY– think IN pictures @1WORLDCommunity)

TOP NEWS Photos: Seorang wanita Palestin berdiri berhampiran perabot dikeluarkan dari rumahnya yang dirobohkan di kejiranan Jerusalem Timur Beit Hanina 29 Oktober, 2013. Satu kenyataan daripada Majlis Perbandaran Baitulmuqaddis berkata terdapat perintah mahkamah untuk merobohkan rumah, yang dibina tanpa permit. REUTERS/Ammar Awad (JERUSALEM - POLITICS BUSINESS CONSTRUCTION TPX IMAGES OF THE DAY– think IN pictures @1WORLDCommunity)

TOP NEWS Photos: Seorang wanita terkejut dengan watak costumed sebagai dia berjalan jejak berhantu dikenali sebagai 'Horseman's Hollow' on the grounds’ Philipsburg Manor bersejarah di sambutan Halloween di Sleepy suci, New York Oktober 25, 2013. Suci mengantuk, terletak di tebing timur Sungai Hudson kira-kira 30 batu (48 km) utara Manhattan Midtown, paling dikenali ramai melalui cerita penulis Amerika Washington Irving “The Legend of Sleepy Hollow.” Gambar diambil 25 Okt 2013. REUTERS/Adrees Latif (UNITED STATES - SOCIETY TPX IMAGES OF THE DAY– think IN pictures @1WORLDCommunity)

TOP NEWS Photos: Seorang penunjuk perasaan Israel memakai keffiyeh, selendang Arab tradisional, semasa protes terhadap pembebasan tahanan Palestin di penjara Israel di luar penjara Ofer berhampiran West Bank bandar Ramallah, 29 Oktober, 2013. Israel adalah untuk melepaskan 26 tahanan Palestin di peringkat kedua perjanjian yang ditaja oleh Amerika Syarikat pada bulan Julai yang membawa semula rundingan damai. REUTERS/Darren Whiteside (ISRAEL - CIVIL UNREST POLITICS RELIGION TPX IMAGES OF THE DAY– think IN pictures @1WORLDCommunity)

TOP NEWS Photos: Keluarga Syria meninggalkan bandar yang dikepung al-Moadamiyeh, yang dikawal oleh pejuang pembangkang, di desa Damsyik 29 Oktober 2013. Satu masa yang jarang berlaku penyelarasan antara kerajaan Syria dan pemberontak membolehkan 1,800 orang awam untuk melarikan diri bandar yang dikepung di pinggir Damsyik pada hari Selasa, tetapi beribu-ribu terperangkap dengan sedikit makanan, air atau perubatan. Satu sumber di Kementerian Hal Ehwal Sosial berkata pemindahan dari Mouadamiya telah pergi ke hadapan dengan bantuan Bulan Sabit Merah Arab Syria dan beberapa kumpulan sivil. REUTERS/Khaled al-Hariri (SYRIA - POLITICS CONFLICT CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY– think IN pictures @1WORLDCommunity)

TOP NEWS Photos: Saudara-mara meratap kerana mereka menunggu untuk mayat-mayat rakyat Lubnan yang mati selepas bot mereka tenggelam di luar laut Indonesia, tiba sebelum majlis rasmi di lapangan terbang antarabangsa Beirut 31 Oktober, 2013. Polis Indonesia berkata terdapat 80 orang di perahu motor dibawa pemohon suaka ke Australia yang tenggelam di luar pantai selatan di Indonesia bulan lepas. Sekurang-kurangnya 52 daripada mereka adalah Lubnan, termasuk kanak-kanak, kebanyakan mereka cuba untuk melarikan diri kemiskinan di kampung-kampung di daerah dilucutkan utara Akkar. REUTERS/Mohamed Azakir (LEBANON - POLITICS DISASTER TPX IMAGES OF THE DAY – think IN pictures @1WORLDCommunity)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...