Thursday, 8 August 2013

Kurdis Awam disembelih sebagai Al-Qaeda bertujuan kawalan di Syria . . .


Ct1Mahani – (RT) Kurdis Awam disembelih sebagai Al-Qaeda bertujuan kawalan di Syria. PBB memberitahu RT bahawa ia melancarkan siasatan pembunuhan yang dilaporkan oleh orang awam Kurdi Al-Qaeda kumpulan dikaitkan di Syria.

450 Kurd, sebahagian besar daripada mereka wanita, kanak-kanak dan warga tua, telah didakwa dibunuh di utara-timur negara ini. Timbalan Pengarah keluar daripada CIA memberi amaran bahawa penyebaran ekstremisme di Syria menimbulkan ancaman kepada keselamatan negara Amerika Syarikat. Bagi analisis yang selanjutnya RT disertai oleh Richard Becker, seorang aktivis anti-perang dari Gabungan Jawapan.

Kurdicide: Civilian Kurds slaughtered as Al-Qaeda seeks control in Syria. The UN told RT that it's launched an investigation into the reported slaughter of Kurdish civilians by Al-Qaeda linked groups in Syria.

450 Kurds, most of them women, children and the elderly, were allegedly killed in the north-east of the country. The outgoing Deputy Director of the CIA warned that the spread of extremism in Syria poses a threat to US national security. For more analysis RT joined by Richard Becker, an anti-war activist from the Answer Coalition.
Follow Instagram http://instagram.com/rt

Ribuan orang yang beriman mengambil bahagian dalam solat subuh untuk meraikan hari pertama Eid al-Fitr di Moscow . . .

TOP NEWS Photos: Beribu-ribu orang yang beriman mengambil bahagian dalam solat raya untuk meraikan hari pertama Eid al-Fitr di Moscow 8 Ogos 2013. Eid al-Fitr perayaan menandakan berakhirnya bulan puasa Islam suci Ramadan. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - RELIGION TPX IMAGES OF THE DAY)

TOP NEWS Photos: Seorang imam Muslim Bosnia membawa doa awal pagi pada hari pertama Eid al-Fitr di kampung Mjestova Ravna, 90 km (56 batu) dari ibu negara Sarajevo, August 8, 2013. Eid al-Fitri menandakan berakhirnya bulan Ramadan, bulan yang paling suci dalam kalendar Islam. REUTERS/Dado Ruvic (BOSNIA AND HERZEGOVINA SOCIETY - RELIGION TPX IMAGES OF THE DAY - think IN pictures @1WORLDCommunity)

TOP NEWS Photos: Orang menghadiri Eid al-Fitr solat di pantai Parang Kusumo, berhampiran bandar purba Yogyakarta 8 Ogos 2013. Indonesia, yang mempunyai penduduk Islam terbesar di DUNIA, meraikan Eid al-Fitr dengan doa beramai-ramai dan lawatan keluarga untuk menandakan berakhirnya bulan puasa Islam suci Ramadan. REUTERS/Ignatius Eswe (INDONESIA - RELIGION TPX IMAGES OF THE DAY - think IN pictures @1WORLDCommunity)

TOP NEWS Photos: Umat Islam menghadiri sesi sembahyang besar-besaran di Masjid Besar Dongguan semasa Eid al-Fitr, menandakan berakhirnya Ramadan, di Xining, Qinghai wilayah 8 Ogos 2013. REUTERS/Simon Zo (CHINA - RELIGION ANNIVERSARY TPX IMAGES OF THE DAY - think IN pictures @1WORLDCommunity)

TOP NEWS Photos: Sebuah keluarga Muslim menaiki sebuah perahu kerana mereka menuju Eid al-Fitr solat di Sunda Kelapa pelabuhan di Jakarta 8 Ogos 2013. Indonesia dengan penduduk Islam terbesar di DUNIA menyambut Eid al-Fitr dengan doa beramai-ramai dan lawatan keluarga untuk menandakan berakhirnya bulan puasa Islam suci Ramadan. REUTERS/Beawiharta (INDONESIA - RELIGION TRANSPORT TPX IMAGES OF THE DAY - think IN pictures @1WORLDCommunity)

TOP NEWS Photos: Penumpang mendaki untuk menaiki kereta api penuh sesak di stesen keretapi di Dhaka 8 Ogos 2013. Berjuta-juta penduduk di Dhaka dalam perjalanan pulang dari ibu kota untuk meraikan Muslim Eid al-Fitr bercuti, yang menandakan berakhirnya bulan puasa Islam suci Ramadan. REUTERS/Andrew Biraj (BANGLADESH - RELIGION TRANSPORT TPX IMAGES OF THE DAY - think IN pictures @1WORLDCommunity)

TOP NEWS Photos: Penumpang mendaki untuk menaiki kereta api penuh sesak di stesen keretapi di Dhaka 8 Ogos 2013. Berjuta-juta penduduk di Dhaka dalam perjalanan pulang dari ibu kota untuk meraikan Muslim Eid al-Fitr bercuti, yang menandakan berakhirnya bulan puasa Islam suci Ramadan. REUTERS/Andrew Biraj (BANGLADESH - RELIGION TRANSPORT TPX IMAGES OF THE DAY - think IN pictures @1WORLDCommunity)

Center Point AkhirZAMAN Takdir Syria yang di JANJIKAN . . .


dAJJAL MENURUT RIWAYAT Al-MUGHIRAH BIN SYU'BAH
Imam Muslim meriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Tidak ada orang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alayhi wa Sallam mengenai dAJJAL lebih banyak dariku.

Beliau bersabda,


"Apanya yang membahayakan kamu? Dia takkan membahayakan kamu. Aku berkata, 'Ya Rasul Allah, sesungguhnya orang-orang mengatakan, dajjal itu membawa makanan dan sungai-sungai.' Namun Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam menegaskan, 'Dia di sisi Allah lebih mudah daripada itu",

AI-Mughirah bin Syu 'bah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Tidak ada orang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alayhi wa Sallam mengenai dAJJAL lebih banyak dari pertanyaanku.


“Beliau berkata. Apakah pertanyaanmu tadi?’ Al-Mughirah berkata, 'Orang-orang mengatakan, bahwa dAJJAL itu membawa bergunung - gunung roti dan daging, dan juga sungai berisi air.' (yakni umpama pelbagai pemberian memancing undi)

Beliau menegaskan, ‘Dia di sisi Allah lebih mudah daripada itu.”

lsyarat Rasulullah!!! 
Waspadalah Terhadap Munculnya Para Pendusta!

Menurut riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah, Dia berkata:  Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam bersabda,

“Sesungguhnya menjelang datangnya Kiamat muncul para pendusta”

3dajal

lsyarat Rasulullah!!! 3 dAJJAL-dAJJAL yang Menimbulkan Bencana Besar!

Imam Ahmad meriwayatkan pula dari Jabir, bahwa dia mengatakan, Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya menjelang datangnya Kiamat akan muncul para pendusta-pendusta (pemimpin/penguasa/pemerintah), antara lain seorang pendusta (1) dari Yamamah (Dimanakah? Yamamah)

(yang ke-2) Pendusta dari Sana'a yaitu AI 'Absi, (Dimanakah? Sana'a),

(dan yang ke-3) Pendusta dari Himyar (Dimanakah? Himyar), dan dAJJAL-dAJJAL inilah yang menimbulkan bencana terbesar."

Jabir mengatakan, Beberapa teman saya mengatakan, jumlah mereka hampir  30orang."

Bagi yang meriwayatkan hadis itu dengan kata-kata “thaaiyah” maka artinya, bahwa mata dAJJAL yang tidak buta itu tidak bercahaya. Sementara dalam hadis lain dinyatakan pula, “Matanya bagaikan dahak yang menempel pada dinding yang telah dilepa” atau “al 'awar diertikan: kekurangan atau cacat. (umpama memakai kaca mata/mata seperti buah angur terapong-apong dalam air/bulging Grape)

Isyarat Rasulullah! . . . TENTANG BERBAGAI KERUSUHAN, Untuk Menghindarinya HARUSLAH MENYINGKIR DIRI dari Masyarakat

Demikian sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis yang disampaikan kepada kita oleh Ibnu Mas’ud. Abu Daud meriwayatkan dari Muslim bin Abu Bakrah dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah Shallallahu Alayhi wasallam bersabda,

“Sesungguhnya akan terjadi suatu huru-hara, Dimana orang yang berbaring lebih baik daripada yang duduk, Dimana yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, Orang-orang berdiri lebih baik daripada orang  yang berjalan, Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari.

Abu Bakrah berkata, ‘Ya Rasul Allah, apa yang anda perintahkan kepadaku?’ Rasul menjawab. ‘Barangsiapa memiliki unta, temuilah untanya. Barangsiapa memiliki kambing, temuilah kambingnya. Dan barangsiapa memiliki kebun, temuilah kebunya.

Rasul bersabda pula pula, Barangsiapa tidak memiliki apa-apa, maka ambillah pedangnya, lalu pukullah batu dengan mata pendangnya itu, (yakni tumpulkan mata pedang itu) kemudian selamatkan dirinya selagi boleh’

HR. Muslim, 52 ‘Kitab Al ‘Fitan wa Asyrath As ‘Sa’ah, 5, Bab Halaku Hadzihil Ummati Ba’dhihim bi Ba’dh, hadith 2889. Dan diriwayatkan pula hadits ini oleh Abu Daud 4252, oleh At ‘Tirmidzi 4/499, 2219 oleh Ibnu Majah 2952 oleh Ahmad dalam Musnadnya 5/278 dan 284 dari riwayat Tsauban  dan juga Ahmad dari riwayat Syaddad bin Aus, 4/123.

Hadis Riwayat Fatimah binti Qais . . . 

Imam Muslim berkata: Saya mendengar hamdan bertanya kepada Fatimah binti Qais, saudara perempuan Ad “Dhahhak bin Qais. Dia termasuk wanita yang pertama-tama melakukan hijrah. Kata Hamdan: “Sampaikanlah kepadaku sebuah hadis yang telah kamu dengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam, dimana kamu tidak bersandar kepada seorang pun selain beliau.”

Fatimah menjawab, “Saya telah menikah dengan AI Mughirahdi waktu itu dia tergolong pemuda terbaik - tapi dia terkena musibah dalam jihad yang pertama-tama dilakukan bersama Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam.

Dan setelah dia meninggal, saya dipinang oleh Abdurrahman bin “Auf diantara sederetan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alayhi wa Sallam. Dan akhirnya saya dipinang oleh Rasulullah untuk bekas budaknya, Usamah.

Padahal saya telah mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam, “Barangsiapa mencintai aku, maka hendaklah dia mencintai Usamah.’ Oleh karena itu tatkala Rasulullah menyatakan pinangannya kepadaku, saya langsung mengatakan, 'Urusanku ada di tanganmu. Maka, nikahkanlah aku dengan siapa pun yang engkau kehendaki'.” Rasul bersabda, “Pindahlah kamu ke tempat Ummu Syarik.”

“Tetapi,” kata Fatimah melanjutkan riwayatnya, “Ummu Syarik adalah seorang wanita Anshar (kaum madinah) yang kaya-raya, besar bantuan hartabenda-nya di jalan Allah, dan banyak tamu-tamu yang singgah di rumah dia. Namun demikian. saya katakan juga, 'Akan saya laksanakan.”

Tetapi tiba-tiba Rasulullah bersabda, “Jangan lakukan. Sesungguhnya Ummu Syarik itu wanita yang banyak tamunya. Dan sesungguhnya aku tidak suka jika tudungmu jatuh dari dirimu, atau kainmu tersingkap dari betismu lalu orang-orang tahu sebagian tubuhmu, suatu hal yang tidak kamu inginkan.

Tetapi, pindahlah kamu kepada sepupumu, Abdullah bin 'Amr bin Ummi Maktum.” Dia adalah seorang lelaki dari Bani Fihr, yakni Fihr Quraisy, suatu kabilah dari mana Fatimah berasal.

"Maka aku pun pindah kepadanya,” kata Fatimah, "Dan tatkala 'iqdah-ku habis, terdengarlah olehku seorang penyeru, yakni penyeru Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam yang menyerukan: “Ash ‘Shalaatu Jaami’ah”. Maka aku pun keluar menuju masjid, lalu aku shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam. Waktu aku berada di shaf kaum wanita yang terdekat dengan bagian belakang kaum lelaki.

'Cerita Tamim Ad 'Dhari tentang Pengalamanya Melihat JasSasah dan dAJJAL'

Setelah Rasuullah Shallallahu Alayhi wa Sallam menyelesaikan shalatnya, duduklah beliau di atas mimbar seraya tertawa, lalu bersabda, “Semuanya harap tetap di tempat shalatnya masing masing. “Kemudian sabda beliau pula: “Tahukah kamu sekalian, kenapa aku kumpulkan?”

Para sabahat menjawab, Allah dan RasulNya lebih tahu.”

Rasul bersabda, “Sesunggunya aku, demi Allah, tidaklah mengumpulkan kamu sekalian karena suatu keinginan ataupun karena rasa takut. Tetapi karena Tamim Ad Dhari dulunya adalah seorang Nasaro (Kristian).

Lalu dia datang berbai'at dan masuk Islam. Ia menceritakan kepadaku sebuah cerita yang sesuai dengan apa yang pernah aku ceritakan kepadamu sekalian mengenai dAJJAL. Tamim bercerita kepadaku, bahwa dia pernah berlayar di laut dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang temannya dari Lakhm dan Judzam. Selama 1 bulan mereka dipermainkan ombak di laut.

Kemudian berlabuhlah mereka disebuah pulau ditengah laut, tempat terbenamnya matahari. Mereka duduk di dekat kapal, lalu masuk ke pulau itu. Mereka disambut oleh bentuk makhluk gempal, berambut lebat.

Mereka tidak boleh melihat bagian depan makhluk itu dari belakang, karena lebatnya rambut. Mereka menanyainya: "Celaka kamu, makhluk apa kamu ini?"

Diajawab, “Aku JasSasah.”

“Apa itu JaaSasah?” tanya mereka pula. (Tapi tidak diajawab. Dia malah menyarankan), katanya: "Hai orang-orang, pergilah kalian menemui seorang lelaki yang ada di biara ini. Karena dia benar-benar ingin mendengar berita dari kalian.”

Tamim berkata: Setelah makhluk itu menyebutkan tentang adanya seorang lelaki, maka kami khawatir jangan-jangan dia syaitan perempuan.

Kata Tamim pula: Maka kami pun cepat-cepat pergi, sehingga masuklah kami ke sebuah biara. Dan ternyata di sana ada seorang manusia terbesar sepanjang yang pernah kami lihat. Tubuhnya besar sekali dan tenaganya sangat kuat, tapi kedua tangannya dihimpun dengan lehernya, ditekuk sampai ke celah antara kedua lutut dan mata kakinya, diikat dengan besi. Kami bertanya, Celaka kamu, makhluk apakah kamu Ini?."

Dia jawab, “Sesunggunya kalian telah mendapat berita mengenai diriku. Maka, beritahulah aku, siapakah kalian?”

Mereka menjawab, “Kami adalah orang-orang Arab. Kami telah berlayar dalam sebuah kapal laut. Kami telah mengarungi laut ini ketika bergelombang hebat. Selama 1 bulan kami dipermainkan oleh ombak, dan akhirnya berlabuh di pulaumu ini. Kemudian kami duduk di dekat kapal, lalu kami masuk pulau ini. Tiba-tiba kami bertemu dengan seekor binatang gempal berambut lebat.

Kami tidak boleh melihat bagian depannya dari belakang karena lebatnya rambut. Maka kami bertanya, 'Celaka kamu, makhluk apa kamu ini?' Diajawab, Aku JasSasah.' Dan dia katakan pula:

'Temuilah lelaki yang ada dalam biara ini. Karena dia sangat menginginkan berita dari kalian.' Maka kami pun segera menemui kamu, dan pergi meninggalkannya, tetapi kami merasa tidak aman, janganjangan dia setan perempuan.

Tapi tiba-tiba lelaki itu berkata: “Beritahu aku mengenai kebun kurma di Baisan."

Kami balik bertanya, “Mengenai apanya yang kamu tanyakan?”

“Aku tanyakan kepada kalian, katanya, “tentang pohon-pohon kurmanya, apakah masih berbuah?”

Kami katakan kepadanya: “Ya.” (Mendengar jawaban kami), maka dia katakan: “Adapun sesungguhnya, tak lama lagi kebun itu takkan berbuah.”

Lalu dia bertanya pula, “Beritahu aku mengenai danau Thabariyah.”

Kami balik bertanya, “Mengenai apa nya yang kamu tanyakan?”

"Apakah masih ada airnya?” katanya. Jawab kami serempak, “Airnya banyak.” Dia berkata, "Sesungguhnya tak lama lagi airnya akan habis." Dan dia tanyakan pula,

“Beritahuaku mengenai mata-air Zughar.” “Mengenai apa nya yang kamu tanyakan?” tanya kami pula.

“Apakah mata air itu masih ada airnya, dan apakah penduduk di negeri itu masih bercocok tanam menggunakan air dari mata air itu?” tanya dia pula.-

Maka kami jawab: “Airnya banyak, dan penduduk di situ masih bercocok tanam menggunakan air itu.” Dia bertanya, “Beritahu aku mengenai Nabi orang-orang ummi, apa yang dia lakukan?”

Rombongan menjawab, “Sesunggunya dia telah keluar dari Makkah dan tinggal di Yatsrib (Madinah).”

“Apakah dia diperangi orang-orang Arab?” tanyanya pula.

“Benar,” jawab kami.

Bagaimana perlakuan dia terhadap mereka?” tanyanya pula.

Maka kami kabarkan kepadanya, bahwa dia telah dapat mengalahkan orang-rang Arab sekitar nya yang terdekat, dan mereka kini mematuhinya.

Tamim berkata: Maka berkatalah makhluk itu kepada rambongan:

Benarkah itu semua telah terjadi?”

"Benar, jawab kami

Dia berkata: “Adapun sesungguhnya, memang sebaiknya mereka mematuhi dia. Dan sesungguhnya aku akan memberitahukan kepadamu sekalian mengenai diriku.

Sesungguhnya aku inilah dAJJAL, dan sesungguhnya takkan lama lagi aku akan diizinkan keluar. Di kala itu, maka aku pun keluar dan berjalan di muka bumi. Takkan ada satu kotapun yang aku biarkan, kecualiaku singgahi selama 40 malam, selain Mekah dan Thaibah (Madinah). Kedua-dua kota itu terlarang bagiku.

Setiap kali aku hendak memasuki salah satu dari kedua kota itu, aku dihadang oleh seorang malaikat yang menggenggam sebilah pedang terhunus. Dia menghalau aku dari kota itu. Dan sesungguhnya, pada setiap lorang dari kota itu ada malaikat-malaikat yang menjaganya.

Perawi hadis ini berkata: Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam bersabda seraya menghentakkan tongkatnya pada mimbar: lnilah Thaibah,” - maksud beliau:

Madinah – Perhatikan, bukankah semua Itu sudah pernah aku ceritakan kepadamu?”

Maka orang-orang pun menjawab, “Ya.”

Rasul bersabda, “Sesungguhnya aku tertarik dengan cerita dari Tamim itu. Cerita itu benar-benar sesuai dengan yang pernah aku ceritakan kepadamu mengenai dAJJAL itu, dan mengenai Madinah dan Mekah.

Ketahuilah, sesungguhnya apakah dia ada di laut Syam atau laut Yaman? Tidak, bahkan (dia akan datang) dari arah timur, “demikian sabda beliau sambil menunjuk dengan tangannya ke timur. Akhirnya Fatimah berkata, “Cerita ini dihapal orang dari Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam.”

(Riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim)

Arab Saudi menjurai senjata lumayan perjanjian di hadapan Rusia dalam pertukaran untuk menjatuhkan Assad - Laporan

Tank T-90 - seperti salah satu daripada 150 sebelum ini Rusia merancang untuk membekalkan ke Arab Saudi  (T-90 tank - like one of 150 Russia previously planned to supply to Saudi Arabia (RIA Novosti/Valeriy Melnikov)

SitiWanMahani - (RT - Published Ogos 07, 2013Arab Saudi telah dilaporkan ditawarkan untuk membeli senjata bernilai sehingga $ 15 bilion daripada Rusia, dan menyediakan rakit konsesi ekonomi dan politik kepada Kremlin - semua dalam usaha untuk melemahkan sokongan Moscow Presiden Syria Bashar Assad.

Inisiatif diplomatik tanpa nama disuarakan kepada Reuters oleh pelbagai diplomat negara Teluk dan pemimpin kanan pembangkang Syria, di tengah-tengah mesyuarat minggu lepas di Moscow antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Arab Majlis Keselamatan Negara Ketua Putera Bandar bin Sultan bin Abdulaziz Ahli politik Arab telah merancang dasar luar negara itu pada bulan-bulan kebelakangan ini.

“Bandar yang ditawarkan untuk meningkatkan tenaga, ketenteraan dan kerjasama ekonomi dengan Moscow,” seorang tokoh kanan pembangkang Syria kepada Reuters.

“Bandar bin Sultan bin Abdulaziz berusaha untuk mengurangkan kedua-dua kebimbangan Russian utama: Yang pelampau Islam akan menggantikan Assad, dan bahawa Syria akan menjadi satu saluran untuk Teluk, terutamanya Qatar, gas mengorbankan Rusia”

$ 15 bilion itu telah disebut-sebut oleh seorang wakil pembangkang anti-Assad, yang Arab Saudi telah kuat disokong seluruh pemberontakan di Syria yang telah berkhidmat lebih daripada 2 tahun. Sementara itu, sumber Teluk mendakwa bahawa tidak ada angka yang terlibat.

Moscow dan Riyadh, yang secara tradisinya memperoleh senjata dari Amerika Syarikat, telah mempunyai kontrak besar-besaran di atas ais sejak 2008. Di bawah terma Arab Saudi, Rusia akan membekalkan pelbagai peralatan besar, termasuk 150 T-90 kereta kebal dan lebih daripada 100 helikopter.

Pada masa lalu, Moscow telah dibekalkan berbilion-bilion dolar senjata untuk Assad, serta mengekalkan pangkalan tentera laut di Syria.

Bersama-sama dengan China, ia telah secara konsisten disekat resolusi Majlis Keselamatan PBB, mengatakan mereka tidak meletakkan apa-apa tuntutan ke atas pembangkang - hanya pada Assad.

Saudi Arabia dangles lucrative arms deal in front of Russia in exchange for dropping Assad – report

Saudi Arabia has reportedly offered to buy arms worth up to $15 billion from Russia, and provided a raft of economic and political concessions to the Kremlin - all in a bid to weaken Moscow’s endorsement of Syrian President Bashar Assad.

The diplomatic initiatives were anonymously voiced to Reuters by multiple Gulf state diplomats and senior leaders of the Syrian opposition, in the wake of last week’s meeting in Moscow between Russian President Vladimir Putin and Saudi National Security Council chief Prince Bandar bin-Sultan. The Saudi politician has orchestrated his country’s foreign policy in recent months.

"Bandar offered to intensify energy, military and economic cooperation with Moscow," a senior Syrian opposition figure told Reuters.

"Bandar sought to allay two main Russian fears: that Islamist extremists will replace Assad, and that Syria would become a conduit for Gulf, mainly Qatari, gas at the expense of Russia."

The $15 billion figure was touted by a representative of the anti-Assad opposition, which Saudi Arabia has strongly backed throughout the rebellion in Syria which has lasted more than two years. Meanwhile, a Gulf source claimed that no specific figure was involved.

Moscow and Riyadh, which traditionally acquires its arms from the United States, have had a massive contract on ice since 2008. Under Saudi Arabia’s terms, Russia would supply a huge assortment of equipment, including 150 T-90 tanks and more than 100 attack helicopters.

In the past, Moscow has supplied billions of dollars worth of weapons to Assad, as well as maintained a naval base in Syria.

Together with China, it has consistently blocked UN Security Council resolutions, saying they do not place any demands on the opposition - only on Assad.

 
Saudi Putera Bandar bin Sultan bin Abdulaziz, Ketua Ketua Perisikan dan Setiausaha Agung Majlis Keselamatan Negara Arab Saudi, semasa lawatan beliau Moscow  (Saudi Prince Bandar bin Sultan bin Abdulaziz, Chief of General Intelligence and Secretary-General of the National Security Council of Saudi Arabia, during his Moscow visit (RIA Novosti/Aleksey Nikolsky)

Sumber menunjukkan bahawa Bandar bin Sultan bin Abdulaziz meminta Putin untuk tidak menentang apa-apa resolusi Majlis Keselamatan masa depan Syria.

Bandar bin Sultan bin Abdulaziz juga dilaporkan yakin Putin bahawa negara-negara Teluk tidak akan mencabar kedudukan dominan Rusia dalam pasaran gas Eropah, dan memberi jaminan kepadanya bahawa kuasa-kuasa pelampau Islam - yang telah menjadi terkenal dalam konflik - tidak akan cuba untuk memonopoli kuasa dalam negeri Syria pada masa hadapan.

Walaupun diplomat yang terlibat dalam rundingan menggambarkan mereka sebagai “tidak meyakinkan,” kata seorang utusan Lubnan dekat dengan delegasi berkata anggota Arab yang telah “gembira.” Tiada sebarang komen dari Kremlin mengenai hasil lawatan itu, selain untuk mengatakan bahawa perwakilan membincangkan “pelbagai isu” dengan Presiden Putin.

Seorang diplomat Barat kepada Reuters bahawa kedudukan Rusia adalah lebih suatu perkara yang prestij dan geopolitik, dan bahawa negara ini tidak mungkin secara terbuka berundur demi insentif ekonomi semata-mata.

Satu sidang damai berjadual di Geneva, yang dicadangkan oleh Rusia dan Amerika Syarikat, telah ditolak ke belakang dan kini di bawah ancaman pembatalan. Mesyuarat itu sepatutnya untuk mencapai gencatan senjata segera dan mentadbir peralihan politik di Syria.

Konflik ini mempunyai sebahagian besarnya berengsel sama ada Presiden Bashar Assad akan diharamkan daripada bermain sebarang peranan politik pasca konflik Syria - keadaan pembangkang telah menuntut sebelum ia duduk di meja rundingan.

Lebih daripada 100,000 orang telah terkorban dalam konflik itu, menurut anggaran PBB.

Sources indicate that Bandar asked Putin to not oppose any future Security Council resolutions on Syria.

Bandar also reportedly assured Putin that Gulf states will not challenge Russia’s dominant position in the European gas markets, and assured him that extremist Islamic forces – which have gained prominence in the conflict – will not attempt to monopolize power in a future Syrian state.

While diplomats involved in the talks described them as “inconclusive,” one Lebanese emissary close to the delegation said its Saudi members were “elated.” There has been no comment from the Kremlin on the outcome of the visit, other than to say that the delegates discussed a “wide range of issues” with President Putin.

A Western diplomat told Reuters that Russia’s position was more a matter of prestige and geopolitics, and that the country was unlikely to publicly back down for the sake of mere economic incentives.

A long-scheduled peace conference in Geneva, proposed by Russia and the US, has been pushed back and is currently under threat of cancellation. The meeting was supposed to achieve an immediate ceasefire and govern a political transition in Syria.

The conflict has largely hinged on whether President Bashar Assad will be banned from playing any political role in post-conflict Syria - a condition the opposition has demanded before it sits down at the negotiating table.

More than 100,000 people have perished in the conflict, according to UN estimates.

terahsia 'Abdul Aziz Ibn Saud PENGKHIANAT ISLAM' - Imran Hosein Rahmatullahi 'alaih . . .


Dalam Al 'Quran Allah Subhanahuwa Ta'ala mengarahkan perhatian 
kita kepada perkara 'Perikatan atau pakatan', . . .

Firman Allah Ta'ala: 'Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat, kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain; dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka itu mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim'. (Surah Al Ma'idah 5: 51)

In Al 'Quran Almighty God direct our attention to 'Alliance', God Almighty says in the Holy Quran: 'O you who have believed, do not take the Jews and the Christians as allies. They are (in fact) allies of one another. And whoever is an ally to them among you - then indeed, he is (one) of them. Indeed, Allah guides not the wrongdoing people'. (QS Al Ma'idah 5: 51)

Nasihat Rasulullah Dalam menghadapi kerusuhan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menasihatkan agar kita tabah menanggung penganiayaan dan menghindarkan diri, jangan ikut bergabung melakukan kejahatan.

Demikian, sebagaimana tersebut sebuah hadits yang disampaikan kepada kita oleh Abu Daud meriwatkan dari wabishah bin Ma‘bad Al ‘Asadi dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu Anhu, dia berkata:

Pernah saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda – lalu Ibnu Mas’ud menyebut sebagian hadits seperti yang diriwayatkan dari Abu Bakrah – dan selanjutnya bersabda pula “Semua yang terbunuh dalam huru-hara itu masuk Neraka”

Dalam hadits itu Wabishah mengatakan. Saya bertanya. “Bilakah itu terjadi wahai Ibnu Mas’ud?”

Ibnu Mas’ud menjawab. “Itulah ZAMAN Kerusuhan, dimana seseorang lelaki tidak merasa aman terhadap teman serumahnya”.

Wabishah bercerita: Kitaka Utsman Radhiyallahu Anhu terbunuh, maka terbanglah hatiku tinggi-tinggi, lalu aku  memacu kenderaanku, hingga sampailah aku di Damaskus.

Disana aku menemui Huraim bin Fatik Al ‘Asadi. Maka dia bersumpah:

“Demi Allah. Yang tiada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya aku benar-benar telah mendengar berita itu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam”.

Isyarat Rasulullah TENTANG BERBAGAI KERUSUHAN, Untuk Menghindarinya HARUSLAH MENYINGKIR DIRI dari Masyarakat

Demikian sebagaimana tersebut dalam sebuah hadith yang disampaikan kepada kita oleh Ibnu Mas’ud. Abu Daud meriwayatkan dari Muslim bin Abu Bakrah dari ayahnya, dia berkat: Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,

“Sesungguhnya akan terjadi suatu huru-hara, Dimana orang yang berbaring lebih baik daripada yang duduk, Dimana yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, Orang-orang berdiri lebih baik daripada orang  yang berjalan, Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari.

Abu Bakrah berkata, ‘Ya Rasul Allah, apa yang anda perintahkan kepadaku?’ Rasul menjawab. ‘Barangsiapa memiliki unta, temuilah untanya. Barangsiapa memiliki kambing, temuilah kambingnya. Dan barangsiapa memiliki kebun, temuilah kebunya.

Rasul bersabda pula pula, Barangsiapa tidak memiliki apa-apa, maka ambillah pedangnya, lalu pukullah batu dengan mata pendangnya itu, (yakni tumpulkan mata pedang itu) kemudian selamatkan dirinya selagi boleh’

HR. Muslim, 52 ‘Kitab Al ‘Fitan wa Asyrath As ‘Sa’ah, 5, Bab Halaku Hadzihil Ummati Ba’dhihim bi Ba’dh, hadith 2889. Dan diriwayatkan pula hadits ini oleh Abu Daud 4252, oleh At ‘Tirmidzi 4/499, 2219 oleh Ibnu Majah 2952 oleh Ahmad dalam Musnadnya 5/278 dan 284 dari riwayat Tsauban  dan juga Ahmad dari riwayat Syaddad bin Aus, 4/123.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...