Saturday, 17 August 2013

Al Saud Rejim Dajjal 'Seruan kpd sesiapa yg mendengar' AkhirZAMAN . . .


AkhirZAMAN 'In Islam We Call the End Of History 
Not the End Of the WORLD

Dalam Al 'Quran Allah Subhanahuwa Ta'ala mengarahkan perhatian 
kita kepada 'Perikatan atau pakatan', . . .

Firman Allah Ta'ala: 'Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat, kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain; dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim'. (Surah Al Ma'idah 5: 51)

In Al 'Quran Almighty God direct Our Attention to 'Alliance', God Almighty says in the Holy Quran: 'O you who have believed, do not take the Jews and the Christians as allies. They are (in fact) allies of one another. And whoever is an ally to them among you - then indeed, he is (one) of them. Indeed, Allah guides not the wrongdoing people'. (QS Al Ma'idah 5: 51)

Al Saud rejim Dajjal. Pengenalan Al 'Saud keluarga Dajjal. Siri ini akan membuktikan kepada DUNIA Islam bahawa Al 'Saud adalah Astkhalafhm Dajjal di wilayah yang di tugas menyuraikan negara Islam dan perhambaan rakyat untuk berkhidmat kepada Sistem Islam pada Antichrist dan kemudian diperhambakan.

This introduction Al 'Saud family Antichrist. This series will prove to the Islamic WORLD that the Al 'Saud are Astkhalafhm Antichrist on the territory of the task disperse Muslim nation and enslavement of peoples to serve the Islamic system of the Antichrist and then enslaved.


Isyarat Rasulullah! AWAS!!! dAJJAL yang ini tidak tahu yang
dia itu adalah Dajjal?! . . .

Riwayat Muslim dari Hudzaifah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya aku lebih tahu tentang apa yang dimiliki dAJJAL daripada dia sendiri. Dia akan memiliki 2 buah sungai yang mengalir. Salah satunya nampak dalam pandangan mata (kita) sebagai air yang putih.

Sedang yang lain nampak dalam pandangan mata sebagai api yang berkobar-kobar. Jika seseorang dari kamu sekalian mengalaminya, maka datanglah ke sungai yang nampaknya api, lalu pejakan mata, sesudah itu tundukkan kepala, lalu miumlah. Kerana itu sebenarnya air yang sejuk.

Dan sesungguhnya dAJJAL itu terhapus (sebelah) matanya. Pada mata yang terhapus itu ada selaput tebal. Tertulis di antara kedua matanya. 'Kafir'. Dan itu boleh dibaca oleh setiap mukmin, baik yang pandai menulis ataupun yang tidak.”

(Ingatlah) Dalam Al 'Quran Allah Subhanahuwa Ta'ala mengarah perahatian kita kepada perkara perbuatan 'Syirik . . .

Firman Allah Ta'ala: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (Surah An 'Nisa' QS4:48)

Lagi . . . PERINGATAN!

Firman Allah Taala: ‘Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri sendiri (kerana enggan berhijrah untuk membela agama dan rela diri ditindas (atau dizalimi), mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata: “Apakah yang kamu telah lakukan mengenai agama kamu?” 

Mereka menjawab: “Kami dahulu adalah orang-orang yang tertindas di bumi.” Malaikat bertanya lagi: “Tidakkah bumi Allah itu luas, yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya?” 

Maka orang-orang yang sedemikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali’. (Surah An Nisa 4: 97)

Wahai manusia, Setialah pada sistem khilafah, berjuanglah untuk menggembalikan semula sistem khilafah.

Yang mengiktiraf hanya Allah sebagai yang berdaulat,

Yang mengiktiraf hanya Allah. Sebagai yang tertinggi,

Yang mengiktiraf hanya undang-undang Allah sebagai undang-undang yang tertinggi,

Dan apa yang Allah Ta’ala halalkan, kamu menguatkuasakan sebagai HALAL,  Dan apa yang Allah haramkan, kamu menguatkuasakan sebagai HARAM, kita tahu yang perkara itu tidak akan belaku sehinggalah munculnya Khalifah'Allah Al 'Mahdi. Walau bagaimanapun kita mesti terus berjuang untuk itu. (yang ditakdirkan 1 dalam 1000) 'Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala jua'
  
terrahsia 'Abdul Aziz Ibn Saud Pengkhianat ISLAM ! (Imran Hosein Rahmatullahi 'alaih)

Syeikh Imran Hosein Rahmatullahi 'alaih: 'He was born in the Caribbean island of Trinidad in 1942 from parents whose ancestors had migrated as indentured labourer from India.

He is a graduate of the Aleemiyah Institute in Karachi and has studied at several institutions of higher learning including the University of Karachi, the University of the West Indies, Al Azhar University and the Graduate Institute of International Relations in Switzerland.

He worked for several years as a Foreign Service Officer in the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Trinidad and Tobago but gave up his job in 1985 to devote his life to the mission of Islam'


dAJJAL MENURUT RIWAYAT Al-MUGHIRAH BIN SYU'BAH
MADAyuMadyan - Imam Muslim meriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Tidak ada orang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alayhi wa Sallam mengenai dAJJAL lebih banyak dariku.

Beliau bersabda,


“Apanya yang membahayakan kamu? Dia takkan membahayakan kamu. Aku berkata, 'Ya Rasul Allah, sesungguhnya orang-orang mengatakan, dajjal itu membawa makanan dan sungai-sungai.' Namun Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam menegaskan, 'Dia di sisi Allah lebih mudah daripada itu",

AI ‘Mughirah bin Syu 'bah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Tidak ada orang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alayhi wa Sallam mengenai dAJJAL lebih banyak dari pertanyaanku.


“Beliau berkata. Apakah pertanyaanmu tadi?’ Al ‘Mughirah berkata, 'Orang-orang mengatakan, bahwa dAJJAL itu membawa bergunung - gunung roti dan daging, dan juga sungai berisi air.' (yakni umpama pelbagai pemberian memancing undi)

Beliau menegaskan, ‘Dia di sisi Allah lebih mudah daripada itu.”

lsyarat Rasulullah!!! 
Waspadalah terhadap Munculnya Para Pendusta!

Menurut riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah, Dia berkata:  Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam bersabda,

“Sesungguhnya menjelang datangnya Kiamat muncul para pendusta”

3dajal

lsyarat Rasulullah!!! 3 dAJJAL-dAJJAL yang Menimbulkan Bencana Besar!

Imam Ahmad meriwayatkan pula dari Jabir, bahwa dia mengatakan, Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya menjelang datangnya Kiamat akan muncul para pendusta-pendusta (pemimpin), antara lain seorang pendusta (1) dari Yamamah (dimanakah? Yamamah), 

(yang ke-2) Pendusta dari Sana'a yaitu AI 'Absi, Sana'a (dimanakah? Sana'a),

(dan yang ke-3) Pendusta dari Himyar (dimanakah? Himyar), dan dAJJAL-dAJJAL inilah yang menimbulkan bencana terbesar."

Jabir mengatakan,
“Beberapa teman saya mengatakan, jumlah mereka hampir  30orang.”

Bagi yang meriwayatkan hadis ini dengan kata-kata “thaaiyah” maka artinya, bahwa mata dAJJAL yang tidak buta itu tidak bercahaya. Sementara dalam hadis lain dinyatakan pula, “Matanya bagaikan dahak yang menempel pada dinding yang telah dilepa” atau “al 'awar diertikan: kekurangan atau cacat. (umpama memakai kaca mata/mata seperti buah angur terapong-apong dalam air/bulging Grape).

Isyarat Rasulullah! . . . TENTANG BERBAGAI KERUSUHAN, Untuk Menghindarinya HARUSLAH MENYINGKIR DIRI dari Masyarakat

Nasihat Rasulullah!!! dalam menghadapi kerusuhan, Rasulullah Shallallahu Alayhi wa sallam menasihatkan agar kita tabah menanggung penganiayaan dan menghindarkan diri, jangan ikut bergabung melakukan kejahatan.

Demikian sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis yang disampaikan kepada kita oleh Ibnu Mas’ud. Abu Daud meriwayatkan dari Muslim bin Abu Bakrah dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah Shallallahu Alayhi wasallam bersabda,

“Sesungguhnya akan terjadi suatu huru-hara, Dimana orang yang berbaring lebih baik daripada yang duduk, Dimana yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, Orang-orang berdiri lebih baik daripada orang  yang berjalan, Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari.

Abu Bakrah berkata, ‘Ya Rasul Allah, apa yang anda perintahkan kepadaku?’ Rasul menjawab. ‘Barangsiapa memiliki unta, temuilah untanya. Barangsiapa memiliki kambing, temuilah kambingnya. Dan barangsiapa memiliki kebun, temuilah kebunya.

Rasul bersabda pula pula, Barangsiapa tidak memiliki apa-apa, maka ambillah pedangnya, lalu pukullah batu dengan mata pendangnya itu, (yakni tumpulkan mata pedang itu) kemudian selamatkan dirinya selagi boleh’

Isyarat Nabi'Allah (1,434 tahun yang lalu) “Huru-hara Yang Sedang 
Kita Alami” AkhirZAMAN . . .

Adalah seperti disabdakan Rasulullah SalluAllaahu `Alayhi `waa `Sallam: “Akan menimpa manusia tahun`tahun penuh dusta. Dimana, pendusta dibenarkan dan yang benar didustakan, si pengkhianat diberi amanah dan kasih dan si jujur malah di khianati.

Pada masa tersebut, si Ruwaibidh`ah pandai menghambur kata`kata” Para Sahabat bertanya "Siapakah Ruwaibidh`ah itu?” Rasul menjawab, “Adalah manusia bodoh yang memegang jabatan awam." (Hr. Ibnu Majar dari Abu Hurairah)

Firman Allah Taala: 'Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri sendiri (kerana enggan berhijrah untuk membela agama dan rela diri ditindas (atau dizalimi), mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata: “Apakah yang kamu telah lakukan mengenai agama kamu?”

Mereka menjawab: "Kami dahulu adalah orang-orang yang tertindas di bumi". Malaikat bertanya lagi: "Tidakkah bumi Allah itu luas, yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya?"

Maka orang-orang yang sedemikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.' (Surah An Nisa 4: 97)

Firman Allah Taala: 'Oleh itu, Jika kamu tidak juga melakukan (perintah mengenai larangan riba (penindasan dan kezaliman) itu), maka ketahuilah kamu: akan adanya peperangan dari Allah dan RasulNya. (peperangan dari Allah dan RasulNya dari langit dan Bumi akibatnya kamu tidak menemui selamat) (Surah Al Baqarah 2: 279)

Hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari didalam Sahihnya. Dari Abu Sa'id Al 'Khudri Radhi 'Allahu Anhu. Rasulullah Shalla'Allahu Alayhi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman pada hari kiamat: "Wahai Adam!" Adam menyahutnya: “Kami sambut panggilanMu wahai Tuhan kami dan demi kebahagiaan yang Engkau curahkan kepada kami."

Lalu baginda dipanggil lagi dengan 1 panggilan: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk memisahkan rombongan keturunanmu untuk dihantar ke dalam neraka. “Adam bertanya: “Apakah yang dimaksudkan dengan rombongan ke neraka itu?" Allah menjelaskan: "Ambil dari tiap-tiap 1000, 999 orang."

Ketika dilaksanakan perintah itu (terjadilah berbagai peristiwa) seperti orang yang sedang hamil, gugur kandungannya, anak-anak kecil serta merta beruban dan kelihatan orang-orang seakan-akan mabuk tapi sebenarnya mereka tidak mabuk, (hanyalah) gambaran seksaan Allah yang sangat dahsyat (ketika itu).

Orang-orang (yang hadir mendengar pada waktu itu) merasa ngeri sehingga berubah pucat warna muka mereka. Lalu Nabi Shallaalahu Alayhi wa Sallam menerangkan: "Diambil dari Ya'juj dan Ma'juj 999 dan dari kamu 1.

Jika kamu dibandingkan dengan orang yang sangat ramai itu, ibarat sehelai bulu berwarna hitam yang terdapat pada seekor lembu jantan yang berwarna putih. Sesungguhnya aku mengharapkan agar kamu menempati 1/4 penghuni syurga. “Lalu kami semuanya bertakbir tanda gembira. Kemudian baginda menyambung lagi: “Menempati satu 1/3 penghuni syurga.”

Lalu kami bertakbir lagi tanda gembira. Kemudian baginda menyambung lagi: “Menempati separuh penghuni syurga."  Maka kami pun bertakbir lagi.” (Hadis riwayat Al 'Bukhari) 

Isyarat Rasulullah!!! Dan dAJJAL yang ini adalah yang tahu 
bahwa dia adalah Dajjal ! . . .

Hadis Riwayat Fatimah binti Qais . . .

Imam Muslim berkata: Saya mendengar hamdan bertanya kepada Fatimah binti Qais, saudara perempuan Ad “Dhahhak bin Qais. Dia termasuk wanita yang pertama-tama melakukan hijrah. Kata Hamdan: “Sampaikanlah kepadaku sebuah hadis yang telah kamu dengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam, dimana kamu tidak bersandar kepada seorang pun selain beliau.”

Fatimah menjawab, “Saya telah menikah dengan AI Mughirahdi waktu itu dia tergolong pemuda terbaik - tapi dia terkena musibah dalam jihad yang pertama-tama dilakukan bersama Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam.

Dan setelah dia meninggal, saya dipinang oleh Abdurrahman bin “Auf diantara sederetan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alayhi wa Sallam. Dan akhirnya saya dipinang oleh Rasulullah untuk bekas budaknya, Usamah.

Padahal saya telah mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam, “Barangsiapa mencintai aku, maka hendaklah dia mencintai Usamah.’ Oleh karena itu tatkala Rasulullah menyatakan pinangannya kepadaku, saya langsung mengatakan, 'Urusanku ada di tanganmu. Maka, nikahkanlah aku dengan siapa pun yang engkau kehendaki'.” Rasul bersabda, “Pindahlah kamu ke tempat Ummu Syarik.”

“Tetapi,” kata Fatimah melanjutkan riwayatnya, “Ummu Syarik adalah seorang wanita Anshar (kaum madinah) yang kaya-raya, besar bantuan hartabenda-nya di jalan Allah, dan banyak tamu-tamu yang singgah di rumah dia. Namun demikian. saya katakan juga, 'Akan saya laksanakan.”

Tetapi tiba-tiba Rasulullah bersabda, “Jangan lakukan. Sesungguhnya Ummu Syarik itu wanita yang banyak tamunya. Dan sesungguhnya aku tidak suka jika tudungmu jatuh dari dirimu, atau kainmu tersingkap dari betismu lalu orang-orang tahu sebagian tubuhmu, suatu hal yang tidak kamu inginkan.

Tetapi, pindahlah kamu kepada sepupumu, Abdullah bin 'Amr bin Ummi Maktum.” Dia adalah seorang lelaki dari Bani Fihr, yakni Fihr Quraisy, suatu kabilah dari mana Fatimah berasal.

"Maka aku pun pindah kepadanya,” kata Fatimah, "Dan tatkala 'iqdah-ku habis, terdengarlah olehku seorang penyeru, yakni penyeru Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam yang menyerukan: “Ash ‘Shalaatu Jaami’ah”. Maka aku pun keluar menuju masjid, lalu aku shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam. Waktu aku berada di shaf kaum wanita yang terdekat dengan bagian belakang kaum lelaki.

'Cerita Tamim Ad 'Dhari tentang Pengalamanya
Melihat JasSasah dan dAJJAL' . . .

Setelah Rasuullah Shallallahu Alayhi wa Sallam menyelesaikan shalatnya, duduklah beliau di atas mimbar seraya tertawa, lalu bersabda, “Semuanya harap tetap di tempat shalatnya masing masing. “Kemudian sabda beliau pula: “Tahukah kamu sekalian, kenapa aku kumpulkan?”

Para sabahat menjawab, Allah dan RasulNya lebih tahu.”

Rasul bersabda, “Sesunggunya aku, demi Allah, tidaklah mengumpulkan kamu sekalian karena suatu keinginan ataupun karena rasa takut. Tetapi karena Tamim Ad Dhari dulunya adalah seorang Nasaro (Kristian).

Lalu dia datang berbai'at dan masuk Islam. Ia menceritakan kepadaku sebuah cerita yang sesuai dengan apa yang pernah aku ceritakan kepadamu sekalian mengenai dAJJAL. Tamim bercerita kepadaku, bahwa dia pernah berlayar di laut dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang temannya dari Lakhm dan Judzam. Selama 1 bulan mereka dipermainkan ombak di laut.

Kemudian berlabuhlah mereka disebuah pulau ditengah laut, tempat terbenamnya matahari. Mereka duduk di dekat kapal, lalu masuk ke pulau itu. Mereka disambut oleh bentuk makhluk gempal, berambut lebat.

Mereka tidak boleh melihat bagian depan makhluk itu dari belakang, karena lebatnya rambut. Mereka menanyainya: "Celaka kamu, makhluk apa kamu ini?"

Diajawab, “Aku JasSasah.”

“Apa itu JaaSasah?” tanya mereka pula. (Tapi tidak diajawab. Dia malah menyarankan), katanya: "Hai orang-orang, pergilah kalian menemui seorang lelaki yang ada di biara ini. Karena dia benar-benar ingin mendengar berita dari kalian.”

Tamim berkata: Setelah makhluk itu menyebutkan tentang adanya seorang lelaki, maka kami khawatir jangan-jangan dia syaitan perempuan.

Kata Tamim pula: Maka kami pun cepat-cepat pergi, sehingga masuklah kami ke sebuah biara. Dan ternyata di sana ada seorang manusia terbesar sepanjang yang pernah kami lihat. Tubuhnya besar sekali dan tenaganya sangat kuat, tapi kedua tangannya dihimpun dengan lehernya, ditekuk sampai ke celah antara kedua lutut dan mata kakinya, diikat dengan besi. Kami bertanya, “Celaka kamu, makhluk apakah kamu Ini?."

Dia jawab, “Sesunggunya kalian telah mendapat berita mengenai diriku. Maka, beritahulah aku, siapakah kalian?”

Mereka menjawab, “Kami adalah orang-orang Arab. Kami telah berlayar dalam sebuah kapal laut. Kami telah mengarungi laut ini ketika bergelombang hebat. Selama 1 bulan kami dipermainkan oleh ombak, dan akhirnya berlabuh di pulaumu ini. Kemudian kami duduk di dekat kapal, lalu kami masuk pulau ini. Tiba-tiba kami bertemu dengan seekor binatang gempal berambut lebat.

Kami tidak boleh melihat bagian depannya dari belakang karena lebatnya rambut. Maka kami bertanya, 'Celaka kamu, makhluk apa kamu ini?' Diajawab, Aku JasSasah.' Dan dia katakan pula:

'Temuilah lelaki yang ada dalam biara ini. Karena dia sangat menginginkan berita dari kalian.' Maka kami pun segera menemui kamu, dan pergi meninggalkannya, tetapi kami merasa tidak aman, janganjangan dia setan perempuan.”

Tapi tiba-tiba lelaki itu berkata: “Beritahu aku mengenai kebun kurma di Baisan."

Kami balik bertanya, “Mengenai apanya yang kamu tanyakan?”

“Aku tanyakan kepada kalian,” katanya, “tentang pohon-pohon kurmanya, apakah masih berbuah?”

Kami katakan kepadanya: “Ya.” (Mendengar jawaban kami), maka dia katakan: “Adapun sesungguhnya, tak lama lagi kebun itu takkan berbuah.”

Lalu dia bertanya pula, “Beritahu aku mengenai danau Thabariyah.”

Kami balik bertanya, “Mengenai apa nya yang kamu tanyakan?”

"Apakah masih ada airnya?” katanya. Jawab kami serempak, “Airnya banyak.” Dia berkata, "Sesungguhnya tak lama lagi airnya akan habis." Dan dia tanyakan pula,

“Beritahuaku mengenai mata-air Zughar.” “Mengenai apa nya yang kamu tanyakan?” tanya kami pula.

“Apakah mata air itu masih ada airnya, dan apakah penduduk di negeri itu masih bercocok tanam menggunakan air dari mata air itu?” tanya dia pula.-

Maka kami jawab: “Airnya banyak, dan penduduk di situ masih bercocok tanam menggunakan air itu.” Dia bertanya, “Beritahu aku mengenai Nabi orang-orang ummi, apa yang dia lakukan?”

Rombongan menjawab, “Sesunggunya dia telah keluar dari Makkah dan tinggal di Yatsrib (Madinah).”

“Apakah dia diperangi orang-orang Arab?” tanyanya pula.

“Benar,” jawab kami.

“Bagaimana perlakuan dia terhadap mereka?” tanyanya pula.

Maka kami kabarkan kepadanya, bahwa dia telah dapat mengalahkan orang-rang Arab sekitar nya yang terdekat, dan mereka kini mematuhinya.

Tamim berkata: Maka berkatalah makhluk itu kepada rambongan:

“Benarkah itu semua telah terjadi?”

"Benar, “jawab kami

Dia berkata: “Adapun sesungguhnya, memang sebaiknya mereka mematuhi dia. Dan sesungguhnya aku akan memberitahukan kepadamu sekalian mengenai diriku.

Sesungguhnya aku inilah dAJJAL, dan sesungguhnya takkan lama lagi aku akan diizinkan keluar. Di kala itu, maka aku pun keluar dan berjalan di muka bumi. Takkan ada satu kotapun yang aku biarkan, kecualiaku singgahi selama 40 malam, selain Mekah dan Thaibah (Madinah). Kedua-dua kota itu terlarang bagiku.

Setiap kali aku hendak memasuki salah satu dari kedua kota itu, aku dihadang oleh seorang malaikat yang menggenggam sebilah pedang terhunus. Dia menghalau aku dari kota itu. Dan sesungguhnya, pada setiap lorang dari kota itu ada malaikat-malaikat yang menjaganya.

Perawi hadis ini berkata: Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam bersabda seraya menghentakkan tongkatnya pada mimbar: “lnilah Thaibah,” - maksud beliau:

Madinah – “Perhatikan, bukankah semua Itu sudah pernah aku ceritakan kepadamu?”

Maka orang-orang pun menjawab, “Ya.”

Rasul bersabda, “Sesungguhnya aku tertarik dengan cerita dari Tamim itu. Cerita itu benar-benar sesuai dengan yang pernah aku ceritakan kepadamu mengenai dAJJAL itu, dan mengenai Madinah dan Mekah.

Ketahuilah, sesungguhnya apakah dia ada di laut Syam atau laut Yaman? Tidak, bahkan (dia akan datang) dari arah timur, “demikian sabda beliau sambil menunjuk dengan tangannya ke timur. Akhirnya Fatimah berkata, “Cerita ini dihapal orang dari Rasulullah Shallallahu Alayhi wa Sallam.” (Riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim)

HR. Muslim, 'Kitab Al ‘Fitan wa Asyrath As ‘Sa’ah, 5, Bab Halaku Hadzihil Ummati Ba’dhihim bi Ba’dh, hadith 2889. Dan diriwayatkan pula hadits ini oleh Abu Daud 4252, oleh At ‘Tirmidzi 4/499, 2219 oleh Ibnu Majah 2952 oleh Ahmad dalam Musnadnya 5/278 dan 284 dari riwayat Tsauban  dan juga Ahmad dari riwayat Syaddad bin Aus, 4/123.

Penyokong Presiden Mesir Mohamed Mursi yang digulingkan membawa demonstrasi yang cedera ditembak semasa pertempuran di hadapan balai polis Azbkya di Ramses Square di Kaherah . . .

TOP NEWS Photos: Penyokong Presiden Mesir Mohamed Mursi yang digulingkan membawa demonstrasi yang cedera ditembak semasa pertempuran di hadapan balai polis Azbkya di Ramses Square di Kaherah, 16 Ogos, 2013. Ikhwan Muslimin protes terjunam ke dalam keganasan di seluruh Mesir pada Jumaat, dengan kira-kira 50 terbunuh di Kaherah sahaja pada “Hari Kemarahan” yang dipanggil oleh pengikut Islam menggulingkan Presiden Mohamed Mursi untuk mengutuk tindakan keras polis. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh (EGYPT - POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY – think IN pictures @1WORLDCommunity)

Puluhan mati sebagai pertempuran kemarahan di seluruh Mesir . . .


SitiWanMahani - Puluhan mati sebagai pertempuran kemarahan di seluruh Mesir. Tembakan sengit mengamuk di ibu negara Mesir - di mana ramai penyokong presiden yang digulingkan itu berjuang kerahan besar-besaran pasukan keselamatan di jalan-raya. Sekurang-kurangnya 50 orang - kedua-dua penyokong setia Morsi dan pegawai polis - telah terbunuh dalam rusuhan itu telah mengamuk sepanjang hari, menurut pegawai-pegawai keselamatan. Angka kematian juga meningkat di tempat lain di negara ini.

Dozens dead as clashes rage throughout Egypt. Intense gunfire is raging in the Egyptian capital - where crowds of the ousted president's supporters are battling a mass deployment of security forces on the streets. At least 50 people - both Morsi loyalists and police officers - have been killed in rioting that's been raging throughout the day, according to security officials. The death toll's also rising elsewhere in the country.

RT's Bel Trew reports from the capital.

Follow us on Google+ http://plus.google.com/+RT

Follow us on Instagram http://instagram.com/rt

Video Rancangan Angkatan Mesir Penghancuran Sit-in Kaherah . . .


SitiWanMahani - Video Rancangan Angkatan Mesir Penghancuran Sit-in Kaherah. Amaran: Kandungan grafik. Video disahkan oleh AP menunjukkan polis rusuhan yang disokong oleh kereta perisai menghancurkan Kaherah Sit-in utama Rabu penyokong presiden yang digulingkan berhampiran Rabaah masjid al-Adawiya. Beratus-ratus mati dalam keganasan yang berikutnya.

Video Shows Egypt Forces Crushing Cairo Sit-in. Warning: Graphic content. Video authenticated by AP shows riot police backed by armored vehicles crushing the main Cairo sit-in Wednesday of supporters of the ousted president near Rabaah al-Adawiya mosque. Hundreds died in the ensuing violence.

Terkini dari Kaherah oleh orang kami di tempat kejadian . . .


SitiWanMahani - Terkini dari Kaherah oleh orang kami di tempat kejadian. Correspondant kami Mohammed Shaikhibrahim melaporkan dari pada Mei 15 jambatan di Kaherah.

“Terdapat pertempuran membangun dengan ahli Ikhwan Muslim. Kita boleh melihat dengan jelas lelaki bersenjata di kalangan Ikhwan Muslimin. Mereka telah melepaskan tembakan ke arah bangunan pejabat di sekitar 15 Mei Jambatan dalam perjalanan ke Ramses Square.

The latest from Cairo by our man on the spot. Our correspondant Mohammed Shaikhibrahim reports from on the May 15 bridge in Cairo.

"There are clashes developing with members of the Muslim Brotherhood. We can clearly see armed men among the Muslim Brotherhood. They have fired on office buildings around the 15th May Bridge on the way to Ramses Square.


Pelawat berdiri di atas bumbung bangunan pencakar langit bulan seperti naik ke atas kaki langit daerah kewangan Lujiazui . . .

TOP NEWS Photos: Pelawat berdiri di atas bumbung bangunan pencakar langit bulan seperti naik ke atas kaki langit daerah kewangan Lujiazui Pudong di Shanghai 16 Ogos 2013. REUTERS/Aly Song (CHINA - SOCIETY ENVIRONMENT TPX IMAGES OF THE DAY – think IN pictures @1WORLDCommunity)

TOP NEWS Photos: Ahli-ahli Ikhwan Muslimin dan penyokong bekas Presiden Mesir, Mohamed Mursi melarikan diri dari ditambak di hadapan balai polis Azbkya semasa pertempuran di Ramses Square di Kaherah 16 Ogos 2013. Kira-kira 50 orang terbunuh dalam protes di Kaherah pada hari Jumaat, kata pegawai keselamatan. Beribu-ribu penyokong Presiden Mohamed Mursi yang digulingkan telah mengadakan protes di seluruh negara terhadap tindakan keras keselamatan pada Islam. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh (EGYPT - POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY – think IN pictures @1WORLDCommunity)

TOP NEWS Photos: Seorang ahli Ikhwan Muslimin dan penyokong bekas Presiden Mesir, Mohamed Mursi melaungkan slogan selepas dia cedera dalam balai polis Azbkya semasa depan pertempuran di Ramses Square di Kaherah, 16 Ogos, 2013. Kira-kira 50 orang terbunuh dalam protes di Kaherah pada hari Jumaat, kata pegawai keselamatan. Beribu-ribu penyokong Presiden Mohamed Mursi yang digulingkan telah mengadakan protes di seluruh negara terhadap tindakan keras keselamatan pada Islam. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh (EGYPT - POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY – think IN pictures @1WORLDCommunity)

TOP NEWS Photos: Penyokong Presiden Mesir Mohamed Mursi yang digulingkan berlindung semasa protes di luar Masjid Al ‘Fath di Ramses Square, di Kaherah 16 Ogos 2013. Beribu-ribu penyokong Mursi mengambil jalan-jalan pada hari Jumaat, mendesak "Day Of Rage" untuk mengutuk serangan minggu ini oleh pasukan keselamatan ke atas penunjuk perasaan Ikhwan Muslimin yang mengorbankan beratus-ratus. Tentera dikerahkan berpuluh-puluh kereta perisai di jalan-jalan utama di Kaherah, dan Kementerian Dalam Negeri telah berkata polis akan menggunakan peluru hidup terhadap sesiapa mengancam pemasangan negeri. REUTERS/Youssef Boudlal (EGYPT - POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY – think IN pictures @1WORLDCommunity)

TOP NEWS Photos: Penyokong Pakistan politik dan agama pihak Jamat-e-Islami melaung slogan yang menyokong bekas Presiden Mesir, Mohamed Mursi, semasa perhimpunan di Karachi 16 Ogos 2013. Protes oleh penyokong Mursi bertukar menjadi ganas di seluruh Mesir pada Jumaat, dengan saksi-saksi melaporkan 4 kematian di tengah-tengah Kaherah dan sekurang-kurangnya 12 terbunuh dalam bandar-bandar utara sebagai Ikhwan Muslimin mengadakan satu "Hari Kemarahan". REUTERS/Athar Hussain (PAKISTAN - POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY – think IN pictures @1WORLDCommunity)

TOP NEWS Photos: Lelaki warga Indonesia mengambil bahagian dalam protes terhadap tindakan keras kerajaan Mesir pada penyokong Mesir Presiden Mohamed Mursi yang digulingkan, di hadapan pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di Jakarta 16 Ogos 2013. Amat polarisasi Mesir bersiap sedia menghadapi konfrontasi baru pada hari Jumaat selepas Ikhwan Muslimin dipanggil untuk negara perarakan berjuta-juta untuk menunjukkan kemarahan pada tindakan keras keselamatan ganas pada Islam di mana beratus-ratus yang terbunuh. Tindakan keras pada Rabu mencabar rayuan Barat untuk menahan diri dan yang aman, penyelesaian perundingan kepada krisis politik Mesir berikutan penyingkiran tentera daripada Mursi bulan lepas, menyebabkan kenyataan antarabangsa kecewa dan kutukan. REUTERS/Beawiharta (INDONESIA - POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY – think IN pictures @1WORLDCommunity)

TOP NEWS Photos: Pejuang Free Syrian Army dan orang awam membantu seorang budak lelaki yang cedera diselamatkan dari bawah runtuhan selepas apa yang aktivis telah katakan serangan oleh pasukan yang setia kepada Presiden Syria Bashar al-Assad di daerah Bustan al-Qasr Aleppo, 16 Ogos, 2013. REUTERS/Saad Abobrahim (SYRIA - POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT TPX IMAGES OF THE DAY – think IN pictures @1WORLDCommunity)

TOP NEWS Photos: Lelaki membantu memindahkan orang awam di tapak yang dilanda apa yang aktivis telah katakan serangan oleh pasukan yang setia kepada Presiden Syria Bashar al-Assad di daerah Bustan al-Qasr Aleppo, 16 Ogos, 2013. REUTERS/Zaid Rev (SYRIA - POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT TPX IMAGES OF THE DAY – think IN pictures @1WORLDCommunity)

TOP NEWS Photos: Pelombong membawa rakan sekerjanya mereka slogan memuji-muji dalam peringatan ulang tahun untuk menandakan pembunuhan 34 pelombong platinum menarik yang ditembak mati oleh polis di luar lombong platinum Lonmin Marikana di Rustenburg, 100 km (62 batu) barat laut Johannesburg, Ogos 16, 2013. Kerajaan Afrika Selatan dan pemerintah Kebangsaan Afrika (ANC) parti Kongres berkata mereka menjauhi peringatan ulang tahun pada hari Jumaat untuk menandakan pembunuhan 34 pelombong platinum menarik ditembak mati oleh polis. Keputusan mendedahkan berpecah politik dan ketegangan masih sekitar yang dipanggil "Marikana Pembunuhan", yang merupakan insiden keselamatan paling berdarah sejak akhir apartheid pada tahun 1994. REUTERS/Siphiwe Sibeko (SOUTH AFRICA - POLITICS CIVIL UNREST BUSINESS EMPLOYMENT ANNIVERSARY TPX IMAGES OF THE DAY – think IN pictures @1WORLDCommunity)

Afrika Selatan: Pertikaian Perlombongan berterusus selepas setahun . . .


SitiWanMahani - Afrika Selatan: Pertikaian Perlombongan berterusus selepas setahun Marikana 'pembunuhan beramai-ramai' Ia adalah tahun sejak 34 pelombong yang menarik - menuntut gaji yang lebih tinggi - ditembak mati oleh polis Afrika Selatan dalam masyarakat miskin Marikana.

Pembunuhan mencetuskan kemarahan di seluruh negara dan di seluruh DUNIA. Industri ini masih dibelenggu dengan masalah. Kemiskinan Pekerja, pertikaian gaji dan mengecut keuntungan semua kekal berleluasa. Para pelombong masih bekerja di bawah tanah dalam apa yang digambarkan sebagai keadaan yang sukar dan berbahaya.

"Cara yang rakan-rakan saya mati, ada yang lelaki yang muda dan lain-lain adalah umur yang sama dengan saya. Saya melihat tidak ada sebab mengapa rakyat terpaksa dibunuh kerana mereka hanya berjuang untuk wang," kata John Manqinda, yang bekerja di lombong Lonmin dalam Marikana.

Satu lagi pelombong, Anderson Ka-Nduku, menambah: "Hidup ini masih sukar Tiada ada apa-apa telah berubah sejak rakan-rakan saya terbunuh Tidak walaupun gaji Mereka itu masih belum membayar kita"

South Africa: Mining disputes continue a year after 'Marikana massacre' It is a year since 34 striking miners - demanding higher wages - were gunned down by South African police in the impoverished community of Marikana.

The killings sparked outrage across the nation and around the world. The industry is still plagued with problems. Worker poverty, pay disputes and shrinking profits all remain rife. The miners still work underground in what are described as difficult and dangerous conditions.

"The way my colleagues died, some were young men and others were the same age as me. I see no reason why people had to be killed because they were only fighting for money," said John Manqinda, who works at the Lonmin mine in Marikana.

Another miner, Anderson Ka-Nduku, added: "Life is still hard. Nothing has changed since my colleagues were killed. Not even the salaries. They still haven't paid us."


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...