Tuesday, 24 December 2013

Surah Az 'Zalzalah 'SeNAFAS 1 minit 18 Saat' . . .Khatam Al Quran setahun 3 x Sekurang-kurangnya 1 Surah setiap hari (114 surah lebih kurang 4 BULAN untuk Khatam melalui membaca atau Khatam mendengar dari Video) . . . Selamat mencuba !

Contoh: Dimulai pada Hari Jumaat 'penghulu hari' dan diikuti hari2 yang seterusnya (Khatam Membaca atau Khatam Mendengar Apa yang Anda perlu lapangkan 'MASA' Anda dari sesingkat 32 Saat dan seterusnya)!!! 

hits Nombor warna biru (dari 1 - 114) bukan hurufnya . . .

1 Al Fatihah (MASA: 32 Saat)

2 Al Baqarah (MASA: 4 Jam 25 minit dan 13 Saat)

3 Al ‘Imran (MASA: 3 Jam 1 minit dan 16 Saat)

4 An ‘Nisa Masa: (MASA: 1 Jam13 minit dan 06 Saat)

5 Al ‘Maa’idah (MASA: 1 Jam 7 minit dan 59 Saat)

6 Al ‘An’aam (MASA: 2 Jam 43 minit dan 22 Saat)

7 Al ‘Araaf (MASA: 1 Jam 4 minit dan 59 Saat)

8 Al ‘Anfaal (MASA: 1 Jam 14 minit dan 27 Saat)

9 At Taubah (MASA: 47 minit dan 44 Saat)

10 Yunus (MASA: 41 minit dan 31 Saat)

11 Hud (MASA: 38 minit dan 25 Saat)

12 Yusuf (MASA: 33 minit dan 57 Saat)

13 Ar Ra’d (MASA: 14 minit dan 41 Saat)

14 Ibrahim (MASA: 40 minit dan 7 Saat)

15 Al Hijr (MASA: 36 minit dan 1 Saat)

16 An Nahl (MASA: 34 minit dan 11 Saat)

17 Al Israa (MASA: 32 minit dan 22 Saat)

18 Al Kahf (MASA: 1 Jam 5 minit dan 33 Saat)

19 Maryam (MASA: 18 minit dan 58 Saat)

20 Thaha ( MASA: 58 minit dan 5 Saat)

21 Al ‘Anbiyaa (MASA: 24 minit dan 36 Saat)

22 Al Hajj (MASA: 27 minit dan 33 Saat)

23 Al ‘Mu‘minuun (MASA: 21 minit dan 3 Saat)

24 An ‘Nur (25 minit dan 59 Saat)

25 Al ‘Furqaan (MASA: 13 minit dan 43 Saat)

26 Asy ‘Syu‘ara (MASA: 1 Jam 11 minit dan 53 Saat)

27 An ‘Naml (MASA: 1 Jam 1 minit dan 50 Saat)

28 Al ‘Qasas (MASA: 34 minit dan 25 Saat)

29 Al ‘Ankabut (MASA: 24 minit dan 30 Saat)

30 Ar Rum (MASA: 32 minit dan 22 Saat)

31 Luqman (MASA: 10 minit dan 23 Saat)

32 As ‘Sajdah (MASA: 19 minit dan 33 Saat)

33 Al ‘Ahzab (MASA: 24 minit dan 45 Saat)

34 ‘Saba (MASA: 17 minit dan 56 Saat)

35 Faathir (MASA: 15 minit dan 22 Saat)

36 Yaa‘Siin (MASA: 14 minit dan 4 Saat)

37 Ash ‘Shaffaat (MASA: 14 minit dan 12 Saat)

38 ‘Shaad (MASA: 37 minit dan 21 Saat)

39 Az ‘Zumar (MASA: 1 Jam dan 33 Saat)

40 Al Mu’min (MASA: 20 minit dan 36 Saat)

41 Fushshilat (MASA: 21 minit dan 8 Saat)

42 Asy ‘Syuura (MASA: 40 minit dan 5 Saat)

43 Az Zukhruf (20 minit dan 47 Saat)

44 Ad ‘Dukhaan (MASA: 17 minit dan 27 Saat)

45 Al ‘Jaatsiyah (MASA: 10 minit dan 13 Saat)

46 Al ‘Ahqaaf (MASA: 12 minit dan 1 Saat)

48 Al ‘Fath (MASA: 11 minit dan 27 Saat)

49  Al Hujuraat (MASA: 5 minit dan 59 Saat)

50 Qaaf (MASA: 18 minit dan 9 Saat)

51 Ads Dzaariyaat (MASA: 19 minit dan 47 Saat)

52 Ath ‘Thuur (MASA: 6 minit dan 4 Saat)

53 An Najm (MASA: 8 minit dan 50 Saat)

54 Al ‘Qamar (MASA: 14 minit dan 31 Saat)

55 Ar ‘Rahmaan (MASA: 10 minit dan 31 Saat)

56 Al ‘Waaqi'ah (MASA: 22 minit dan 46 Saat)

57 Al ‘Hadiid (MASA: 12 minit dan 41 Saat)

58 Al ‘Mujaadilah (MASA: 9 minit dan 57 Saat)

59 Al ‘Hasyr (MASA: 9 minit dan 54 Saat)

60 Al ‘Mumtahanah (MASA: 7 minit)

61 Ash ‘Shaf (MASA: 3 minit dan 35 Saat)

62 Al ‘Jum'ah (MASA: 8 minit dan 14 Saat)

64 Al ‘Munaafiquun (MASA: 8 minit dan 53 Saat)

64 Al ‘Taghaabun (MASA: 4 minit dan 31 Saat)

65 Ath ‘Thalaaq (MASA: 6 minit dan 19 Saat)

66 At ‘Tahrim (MASA: 13 minit dan 56 Saat)

67 Al ‘Mulk (MASA: 6minit dan 41 Saat)

68 Al ‘Qalam (MASA: 18 minit dan 38 Saat)

69 Al ‘Haaqqah (MASA: 8 minit dan 15 Saat)

70 Al ‘Ma'aarij (MASA: 5 minit dan 32 Saat)

71 Nuh (MASA: 4 minit dan 28 Saat)

72 Al ‘Jin (MASA: 5 minit dan 13 Saat)

73 Al ‘Muzzammil (MASA: 3 minit dan 21 Saat)

74 Al ‘Muddatstsir (MASA: 11 minit dan 43 Saat)

75 Al ‘Qiyaamah (MASA: 7 minit dan 50 Saat)

76 Al ‘Insan (MASA: 4 minit dan 45 Saat)

77 Al Mursalaat (MASA: 5 minit dan 52 Saat)

78 An ‘Naba (MASA: 9 minit dan 7 Saat)

79 An ‘Naazi'aat (MASA: 3 minit dan 57 Saat)

80 Abasa’ (MASA: 6 minit dan 45 Saat)

81 At ‘Takwir (MASA: 1 minit dan 56 Saat)

82 Al ‘Infithaar (MASA: 2 minit dan 8 Saat)

83 Al ‘Muthaffiin (MASA: 3 minit dan 48 Saat)

84 Al ‘Insyiqaaq (MASA: 2 minit dan 1 Saat)

85 Al ‘Buruuj (MASA: 1 minit dan 54 Saat)

86 Ath ‘Thaariq (MASA: 3 minit dan 8 Saat)

87 Al ‘A'laa (MASA: 4 minit dan 14 Saat)

88 Al ‘Ghaasyiyah (MASA: 1 minit dan 53 Saat)

89 Al ‘Fajr (MASA: 3 minit dan 36 Saat)

90 Al ‘Balad (MASA: 3 minit dan 55 Saat)

91 Asy ‘Syams (MASA: 1 minit dan 3 Saat)

92 Al ‘Lail (MASA: 3 minit dan 44 Saat)

93 Adh ‘Dhuhaa (MASA: 48 Saat)

94 Alam ‘Nasyrah ( MASA: 44 Saat)

95 At ‘Tiin (MASA: 46 Saat)

96 Al ‘Alaq (MASA: 1 minit dan 24 Saat)

97 Al ‘Qadr (MASA: 35 Saat)

98 Al ‘Bayyinah (MASA: 4 minit dan 11 Saat)

99 Al ‘Zalzalah (MASA: 2 minit dan 2 Saat)

100 Al ‘Aadiyaat (MASA: 56 Saat)

101 Al ‘Qaari'ah (MASA: 1 minit dan 9 Saat)

102 At ‘Takaatsur (MASA: 1 minit dan 14 Saat)

103 Al ‘Ashr (MASA: 18 Saat )

104 Al ‘Humazah (MASA: 1 minit dan 38 Saat)

105 Al ‘Fiil (MASA: 29 Saat)

106 Quraisy (MASA: 33 Saat)

107 Al ‘Maa‘uun (MASA: 38 Saat)

108 Al ‘Kautsar (MASA 19 Saat)

109 Al ‘Kaafiruun (MASA: 26 Saat)

110 An ‘Nashr (MASA: 1 minit)

111 Al ‘Lahab (MASA: 1 minit dan 5 Saat)

112 Al ‘Ikhlash (MASA: 16 Saat)

113 Al ‘Falaq (MASA: 36 Saat)

114 An ‘Naas (MASA: 47 Saat)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...